Loading...

Ocenění Českých Exportérů zná vítěze: Finalisté šíří dobré jméno Česka ve světě

ONLINE KATALOG NALEZNETE ZDE

 

Úspěšní tuzemští vývozci si rozdělili ceny v soutěži Ocenění Českých Exportérů (OCE). Projekt podporuje prosperující české firmy, u kterých tvoří export minimálně 20 procent jejich tržeb.

Do letošního 4. ročníku OCE bylo přihlášeno 165 ryze českých firem. Vítěze vybírala porota ze 118 finalistů, kteří splnili kritéria soutěže. Finalisté OCE, kteří dohromady zaměstnávají asi 18 tisíc lidí, loni vyvezli zboží a služby za miliardy korun. Jejich obrat byl vyšší než 64 miliard korun.

Podle zakladatelky projektu a Podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové mohou být tito úspěšní exportéři inspirací pro všechny tuzemské podniky.

Ocenění Českých Exportérů je tradičně otevřeno malým, středním i velkým firmám. Mezi 165 zúčastněnými bylo 79 rodinných podniků. Téměř osm desítek firem se klání zúčastnilo vůbec poprvé.

Kdo se mohl zapojit?

  • Společnosti s českými majiteli, kteří jsou držiteli stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
  • Společnosti s ročním obratem nad 10 milionů korun
  • Firmy, jež vedou podvojné účetnictví, a to minimálně 4 roky.
  • Podniky, které mají alespoň 20 procent tržeb z exportu (vyvážejí vlastní výrobky nebo služby či výrobky jiné české firmy).

O vítězích rozhodovaly především ekonomické výsledky účastníků na základě ratingu a scoringu, ale také zajímavý příběh.

Jako již tradičně, byla i letos vyhlášena vždy trojice firem v kategorii Malá společnost, kde se o prvenství utkaly firmy s ročním obratem do 100 milionů korun. V kategorii Střední společnost vybírala porota z podniků, jejichž obrat je mezi 100 až 500 miliony korun. Podniky s ročním obratem převyšujícím půl miliardy korun si rozdělily ceny v kategorii Velká společnost.

Exportéři bodovali také ve speciálních kategoriích, kde byla vyhlášena Cena za největší potenciál pod patronací Enterprise Investors, Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF-Czech Credit Bureau, Cena E-Commerce pod patronací Zásilkovna a letos poprvé i nová kategorie: Exportní hrdina pod patronací agentury CzechTrade.

Krize exportéry neodradily

Také na vývozce negativně dopadly covidová a energetická krize, kterými si museli projít v uplynulých čtyřech letech. Tuzemský export se ale v současnosti opět nadechuje k růstu.

„Více než 25 let podporujeme ryze české společnosti, a to prostřednictvím soutěží, které oceňují ekonomické výsledky, podnikatelský příběh, transparentnost a v neposlední řadě i to, zda je firma aktivní i na zahraničních trzích. Export je významnou součástí české ekonomiky a dalším aspektem je i to, že společnosti, které vyvážejí své výrobky, služby či know-how tím reprezentují Česko po celém světě. Je mnoho firem, co začínaly od nuly v malém a staly se světovými lídry, kteří určují další vývoj,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu OCE a Podnikatelské platformy Helas.

Podle Heleny Kohoutové je potřeba neustále vyzdvihovat odvahu zakladatelů a majitelů firem, kteří si na začátku své cesty mnohdy nedokázali představit, jak daleko dojdou a čeho dosáhnou. „My jim chceme ukázat, že si jejich práce vážíme, uvědomujeme si jejich sílu a že šíříme nejen jejich dobré jméno, ale i dobré jméno naší republiky. Zároveň jsou tito lidé a jejich práce obrovskou inspirací pro všechny mladé podnikatele, aby viděli, čeho se dá vlastním úsilím dosáhnout. Je také velmi přínosné vidět, jak pracují s novými trendy a přinášejí vlastní inovativní nápady. Přejeme jim vše dobré a hodně sil a energie do dalších let,“ doplňuje zakladatelka projektu.

Důležitým aspektem je také vzájemné spojení těchto firem – účastníků Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů či Ocenění Českých Exportérů a členů klubů Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club – v Podnikatelské platformě Helas.

„Účast v projektu je bezplatná, ale firmy mají možnost zapojit se do komunity, která vytváří mimořádné místo pro rozvoj byznysu, vztahů a inspiraci. To, co je specifické pro naší Podnikatelskou platformu Helas, jejíž součástí jsou projekty Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů a Ocenění Českých Podnikatelek, je to, že je tvořena důvěryhodnými klienty a dodavateli a vytváří tak bezpečné místo pro byznys a nové vztahy,“ popisuje Helena Kohoutová a dodává „Letos jsme v rámci platformy a jejích projektů vybírali ty nejúspěšnější podnikatele z několika tisíc firem splňujících kritéria. Ve finále projektů OCE, OCP a OCL se utkalo o prvenství celkem 377 ryze českých firem se 137 miliardami obratu a 37 tisíci zaměstnanců.“

Pro malou a otevřenou ekonomiku jako je ta česká, je export životně důležitý. V období probíhajících významných globálních změn mohou být zkušenosti vývozců důležité pro úspěšné překonání podnikatelských nástrah.

Zkušenost vítězí

Mezi letošní finalisty patřily spíše větší firmy. Čtvrtina má 100 až 200 zaměstnanců a 22 % zaměstnává více než 200 lidí. V necelé polovině z nich pak pracuje 20 až 100 lidí, prozrazuje člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem soutěže, Pavel Finger.

„Téměř tři čtvrtiny letošních finalistů podniká v odvětví zpracovatelského průmyslu. Řadí se sem především výroba strojů a zařízení, obrábění, kovodělné a plastové výrobky, výroba letadel, nábytku a oděvů. V průměru získaly tyto firmy ratingový stupeň 7, tedy čtvrtý nejvyšší. Druhým nejčetnějším odvětvím je obchod s 18 % podílem na celkovém počtu finalistů a s průměrným ratingovým stupněm 6,“ vypočítává Pavel Finger.

České regiony jsou ve finále soutěže zastoupeny relativně rovnoměrně. Z každého kraje pocházejí podle Pavla Fingera alespoň tři finalisté. Nejvíce firem má sídlo v Jihomoravském kraji, a to 13 procent, po 12 procentech finalistů sídlí v Pardubickém a ve Zlínském kraji. Praha zaujímá až čtvrté místo s podílem 11 %.

Do finále OCE se většinou probojovali zkušení exportéři. „Téměř šedesát procent firem finalistů působí na trhu již více než 20 let. Necelých třicet procent podniků pak mezi 10 a 20 lety. Ve struktuře finalistů tedy převažují podniky, které úspěšně podnikají již řadu let, využívají svých zkušeností a věřím, že zdárně překonají i další podnikatelské výzvy, které nás v nejbližší budoucnosti čekají,“ sděluje zástupce CRIF – Czech Credit Bureau.“

Jak si udržet konkurenceschopnost? Investovat do inovací a expandovat

Speciální kategorii, ve které se exportérům udělují Ceny za největší potenciál, zaštítila letos Enterprise Investors, jedna z největších společností spravujících fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě.

„Naší dlouhodobou vizí je podporovat úspěšné české podnikatele a jejich byznys. I letos se soutěže zúčastnilo velké množství předních firem a velice mě těší, že jsme měli možnost ocenit jejich úspěchy," říká viceprezident zodpovědný za investice v České republice a na Slovensku Martin Chocholáček.

A v čem tkví největší potenciál českých firem? Firmám se v posledních dekádách podle Martina Chocholáčka díky konvergenci české ekonomiky se zeměmi západní Evropy a rostoucí kupní síle obyvatelstva otevřely příležitosti na domácím trhu. To však dnes již nestačí.

„Konkurenční výhoda nižších nákladů se pomalu vytrácí a v posledních letech se ukázalo, jak zranitelný je tuzemský průmysl při přerušení dodavatelských řetězců. Jestli si české firmy chtějí udržet svou konkurenceschopnost, měly by investovat do inovací a zaměřit se na zvýšení své efektivity a produktivity a expandovat do zahraničí. My jako finanční investor podporujeme tento směr rozvoje podniků, investujeme do inovativních společností se silným růstovým potenciálem a s jejich zakladateli a manažery hledáme cesty, jak tento potenciál nastartovat a plně využít,“ sděluje Martin Chocholáček.

Při výběru vítěze kategorie rozhodovalo podle jeho slov zejména to, zda je společnost rostoucí, zdravá, zisková a má udržitelný obchodní model a potenciál budoucího růstu. „Jedná se zpravidla o společnosti s unikátním produktem, které působí na rostoucím trhu a jsou schopny se interně škálovat a přizpůsobovat tržním podmínkám,“ dodává viceprezident.

Velkou výhodou bude v současné situaci přístup ke kapitálu. V tomto směru přinášejí Enterprise Investors nejen silnou finanční podporu, ale také rozsáhlé know-how, konkrétně přidanou hodnotu ve formě zkušeností s managementem firem, kontaktů, zkušeností s exitem (např. IPO) nebo při add-on akvizicích.

Klíčovou složkou vývozu je logistika. Také proto byla v letošním roce hlavním partnerem soutěže společnost Pelmi nabízející komplexní služby v dopravě a logistice. Největší podíl mezi nimi tvoří námořní kontejnerová (FCL) a kusová přeprava (LCL), dále pak letecká a pozemní přeprava.

„Všechny druhy uvedených přeprav nabízíme v režimu door to door, včetně celního odbavení zásilek, uskladnění a připojištění.  Českým exportérům nabízíme pro ně ideální řešení dopravy s ohledem na dobu přepravy a cenu," připomíná Josef Truhlář, jednatel společnosti PELMI, spol. s r.o.

Kdo je exportním hrdinou?

Novou speciální kategorií je v roce 2023 Exportní hrdina pod patronací státní agentury na podporu exportu CzechTrade. Ta poskytuje českým vývozcům důležitou podporu v mnoha oblastech.

„Naším nejhodnotnějším aktivem je síť 54 zahraničních kanceláří s působností v 64 zemích světa řízená zkušenými pracovníky, kteří mají perfektně zmapovaná teritoria a trendy, které dokážou propojit s nabídkou českých firem. Exportéři oceňují nejen individuální poradenské služby, které zástupci jednotlivých kanceláří v teritoriích poskytují, ale chválí si také možnost mít v zahraničí silnější postavení díky působení v rámci Exportních aliancí nebo využívají Exportní inkubátory, které usnadňují trvalého působení českých firem na zahraničních trzích,“ uvedl Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

„Jednoznačně jsme se shodli věnovat naši cenu firmě Igluu! Naplňuje exportní vize Česka směrem k vývozu výrobků a služeb s vysokou přidanou hodnotou v oblasti chytrých měst jako mladá, startupová firma. Aktivně zapojuje spolu s dalšími českými subjekty i do progresivní platformy City for the Future aktivitami jako byla účast na světovém Expu v Dubaji nebo CEE Expo v Budapešti. Igluu je Exportním hrdinou a má potenciál stát se národním šampionem,“ doplňuje Radomil Doležal.

Boom e-commerce pokračuje

Český byznys se formou partnerství v projektu OCE rozhodla podpořit také Zásilkovna a stala se patronem kategorie Cena E-COMMERCE. Česká republika patří v e-commerce mezi evropské lídry.

„Zásilkovna v Česku nabízí unikátní službu, kterou si lidé oblíbili. Naše pobočky dnes najdete na každém rohu a díky Z-BOXům si zásilky můžete vyzvedávat opravdu kdykoliv. Online nakupování je mezi lidmi stále oblíbenější, a proto se neustále snažíme přinášet služby a produkty, které lidem jejich nákupy zjednoduší. Věříme, že klíčem úspěchu jsou inovace a práce se zpětnou vazbou od našich zákazníků. Ta je pro nás nejcennější,“ komentuje Tomáš Bzirský, Head of Group Marketing at Packeta.

„V Zásilkovně jsme pyšní, že můžeme vývoj české e-commerce sledovat už třináct let. Česká republika je e-shopovou velmocí a není divu, že dlouhodobě ukrajuje podíl na celkovém maloobchodním obratu. Díky tomu se do Česka dostávají velcí zahraniční hráči v podobě online tržišť. V příchodu tržišť vidíme pro českou e-commerce velkou příležitost. Pro internetové obchody jsou to nové prodejní kanály, pro konečné zákazníky se rozšiřuje celková nabídka zboží a zvyšuje se komfort nakupování. A my se na tyto příležitosti velmi těšíme,“ dodává Tomáš Bzirský.

Patronem soutěže se i letos stal známý ekonom Tomáš Sedláček.

Kdo si rozdělil ceny?

MALÁ SPOLEČNOST                       
1. místo                 Chalk, spol. s r.o.
2. místo                Palacio CZ s.r.o.
3. místo                 A.V.Z. - KOVO s.r.o.

STŘEDNÍ SPOLEČNOST                 
1. místo                 JIRI MODELS a.s.
2. místo                KOVOBEL, výrobní družstvo
3. místo                 ELLA-CS, s.r.o.

VELKÁ SPOLEČNOST                     
1. místo                 FENIX Trading, s. r. o.
2. místo                I P C plast spol. s r. o.
3. místo                MARLENKA international  s.r.o.

CENA ZA NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL – POD PATRONACÍ ENTERPRISE INVESTORS
Bioveta, a.s.

CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ – POD PATRONACÍ CRIF – CZECH CREDIT BUREAU
Strojmetal Aluminium Forging a.s.

CENA E-COMMERCE – POD PATRONACÍ ZÁSILKOVNA
SANITINO s.r.o.

EXPORTNÍ HRDINA – POD PATRONACÍ AGENTURY CZECHTRADE
Igluu s.r.o.

Český byznys podpořili i partneři slavnostního vyhlášení

Další novinkou letošního ročníku je i patronace nad slavnostním vyhlášením, které se ujaly tyto společnosti či organizace: ORLEN Unipetrol, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Business Club Ukrajina, ČSOB, TROX Tech-Trade a Zásilkovna. Podpořily tak nejen exportéry, ale celé české podnikání.

Vývoz zboží a služeb je pro českou ekonomiku klíčový. Jak vnímáte český export?

ČSOB – patron slavnostního vyhlášení
„Česká ekonomika je kvůli své nadstandardní průmyslové tradici, kvalifikované pracovní síle a inovativní kapacitě dlouhodobě úspěšná na zahraničních trzích, ale pro udržení stávající konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku stojí před nesmírně důležitým úkolem, a tím je neodkladná transformace na nízkoemisní ekonomiku šetrnou k životnímu prostředí. Je zřejmé, že v České republice musíme ještě vyvinout velké úsilí, aby se nám podařilo dosáhnout ambiciózních evropských cílů v oblasti snižování emisí uhlíku. Klíčem k transformaci jsou v prvé řadě rozsáhlé investice do úsporných energetických řešení, ale také do digitalizace a inovací. To vše také představuje obrovskou příležitost pro české firmy, kterou si nesmíme nechat propadnout mezi prsty. Náš bankovní sektor je silný, kapitálově výborně vybavený a disponuje dostatečnou kapacitou se na této transformaci podílet,“ sděluje Ján Lučan, člen představenstva ČSOB zodpovědný za vztahové bankovnictví.

ORLEN Unipetrol - patron slavnostního vyhlášení
„Jsme jedním z pilířů české ekonomiky. Svými rafinérskými a petrochemickými produkty vytváříme podmínky a prostor ostatním společnostem rozvíjet svůj byznys a přispívat tak k celkovému rozvoji konkurenceschopnosti Česka. Tento projekt odkrývá a prezentuje obrovský potenciál českých firem a já jsem hrdý, že naše firma může být součástí tohoto projektu,“ říká Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol.

Ministerstvo průmyslu a obchodu + Business Club Ukrajina - patron slavnostního vyhlášení
„Export je pro prosperitu České republiky naprosto zásadní, jeho podpora je jednou z našich priorit. Proto jsme připravili Exportní strategii na příštích deset let, která nám pomůže najít nové národní šampiony. Skrze podporu rozvoje jejich inovačního potenciálu a globálních ambicí jim chceme pomoci získávat lepší pozice ve výrobních řetězcích a přispívat tak ke zvyšování exportní diverzifikace.  To povede také ke tvorbě trvalých kvalifikovaných pracovních míst i stabilním daňovým příjmům státu a v důsledku zvýší odolnost české ekonomiky vůči externalitám, turbulencím a výkyvům hospodářského cyklu,“ říká vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller z Ministerstva průmyslu a obchodu s tím, že ambicí této strategie je přispívat kromě růstu vývozu i k přeměně české ekonomiky ze subdodavatelské na ekonomiku znalostní, která bude více konkurenceschopná.
„Nyní pracujeme na implementaci hlavních oblastí strategie, na kterých jsme se shodli se zástupci podnikatelů, a hledáme další cesty, jak exportérům pomoci například s hledáním nových trhů. Prostřednictvím agentury CzechTrade jsme otevřeli zahraniční kanceláře ve Lvově, v Austinu a posílili kancelář v Londýně. Plánujeme otevřít i další kanceláře, jde například o Mnichov, Manilu, Ósaku nebo Soul,“ dodává David Müller.

Projekt podporují:

Zakladatel:                          Agentura Helas
Odborný garant:                CRIF – Czech Credit Bureau
Hlavní partner                    Pelmi
Oficiální partner:               Enterprise Investors
Záštita a partner:              CzechtTrade
Partneři:                              AC-T servis, Bewit, Česká mincovna, Dobrá Tiskárna, ECOAR, ETERNAL BY HELENA, Eternal Essence - Harmony Health & Soul, Intedat, JŠK, advokátní kancelář, MICROSOFT, Profima, Vere Prague.

 

  

Medailonky vítězů

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - TRADE NEWS
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice