Loading...

TOYOTA WAY – VŽDY SVOU CESTOU

15.10.2021

Společnost Toyota Material Handling je nedílnou součástí japonského průmyslového obra Toyota Group. Ten se kromě toho, že je největší světovou automobilkou, věnuje i celé řadě dalších aktivit. Blíže nám je představil generální ředitel společnosti Toyota Material Handling CZ,
Ing. Jaroslav Žlábek, který stojí v čele jedné z nejvýznamnějších firem v oboru manipulační techniky, logistiky, skladování a dalších souvisejících činností, běžně označovaných pojmem intralogistika.

Můžete nám společnost Toyota Material Handling blíže přestavit? 
Toyota Material Handling Group je světovým leaderem ve výrobě manipulační techniky již od roku 2001. Nabízíme inovativní řešení v oblasti nejen paletové, ale i kusové manipulace. Součástí komplexní nabídky je jak prémiová manipulační technika včetně tahačů, tak i regálové systémy, bezpečnostní prvky, efektivní energetická řešení včetně nabídky vodíkových a li-ion pohonů, systémy pro řízení a správu flotil a v neposlední řadě automatizace skladů a manipulace. Jako zajímavost z naší produkce je možné uvést i řešení pro manipulaci se zavazadly, které je instalované například i na pražském letišti Václava Havla.

Na jaké produkty a služby se THM specializuje? 
Naším cílem je poskytnout komplexní, efektivní, bezpečné a dlouhodobě udržitelné služby v oblasti manipulace neboli intralogistiky. K výše zmíněné nabídce řešení poskytujeme další služby: komplexní servis, krátkodobý i dlouhodobý pronájem, fleet management, poradenství v oblasti materiálové manipulace a bezpečnosti, školení a testování řidičů i prodej použité techniky.

V kolika zemích a světadílech společnost Toyota Material Handling působí a kde má svá výrobní centra? 
Působíme ve všech zemích světa, a to buď přímým zastoupením, nebo přes síť našich partnerů. Máme devět hlavních výrobních továren, z toho tři v Evropě a to ve Švédsku, Itálii a Francii.

V čem jste výjimeční a co vás odlišuje od konkurence? 
Místo na konkurenci bych se zaměřil na potřeby zákazníků i našich zaměstnanců, což je pro nás relevantnější ukazatel, než srovnání s konkurencí. To, že jsme na světě jedničkou a v České republice máme přes čtvrtinu celého trhu, je právě důsledkem absolutního zaměření společnosti na zákazníka. Za naši výhodu považuji jak vysokou úroveň kvality danou světové známými výrobními principy Toyota, dále vysokou odbornost našich pracovníků, což potvrzuje například vysoká úroveň v hodnocení spokojenosti s naším servisem zákazníky, technologickou výhodu danou celosvětovým pokrytím nebo vysoké investice do výzkumu a vývoje přinášející nejnovější řešení do praxe. A možná ještě zmíním stabilitu a finanční zázemí společnosti Toyota, což přináší našim zákazníkům jistotu dlouhodobé spolupráce.

Pan Sakichi Toyoda založil rodinnou společnost Toyoda před téměř sto lety, Jeho syn Kiichiro v roce 1937 položil základy největší světové automobilky Toyota a ta v roce 1956 vyrobila i svůj první vysokozdvižný vozík. K cestě na vrchol pomohly Toyotě špičkové technologie, kterými se mohou pyšnit i vaše vysokozdvižné vozíky. V čem jste před ostatními výrobci? Jakými technologiemi se mohou vaše chytré vysokozdvižné vozíky pochlubit? 
Těch novinek je mnoho a netýkají se pouze vozíků samotných. Pokud mohu zmínit několik nejzajímavějších. Integrovaná telematika I_Site umožňuje dálkovou správu flotily, což vede ke zvýšení bezpečnosti, efektivity provozů, snížení nákladů a zvýšení produktivity. Energeticky efektivní zdroje pohonu, ať jsou to li-ion baterie nebo plně funkční vodíkové jednotky. Přechod na interaktivní dotykovou obrazovku v nových vozících, která nabízí řadu funkcí jako je kontrola rychlosti, výšky zdvihu a varování před přetížením, díky kterým je manipulace s nákladem snazší a bezpečnější. Již legendární a zatím nepřekonaný je Systém Aktivní Stability SASAutomatizované vozíky (AGV) s řídícím systémem T-One, které si zákazník může nejen koupit, ale i dlouhodobě pronajmout.

Kromě špičkových technologií a štíhlému systému výroby TPS vděčí Toyota za úspěch také hodnotovému kodexu, který se nazývá TOYOTA WAY. Tímto kodexem se řídí i Toyota MH. Můžete nám jej krátce představit? 
Toyota Way je součástí naší DNA. Jsou to principy, které nám umožňují budovat společnou výjimečnou firemní kulturu a nadále naši společnost rozvíjet a zlepšovat v neustále se měnícím světě.  Tyto hodnoty navazují na zásady našeho zakladatele jsou jimi: Challenge (Výzva), Kaizen (Neustálé zlepšování), Genchi Genbutsu (Jdi ke zdroji), Respect (Respekt) a Teamwork (Spolupráce). Na naší cestě jsou lidé a kultura tím nejdůležitějším. Umíme se přizpůsobit různým druhům zákazníků a nabídnout jim podporu – ať už těm, kteří chtějí jen základní vysokozdvižný vozík, nebo těm, kteří chtějí řešení pro složité provozy.

Rozvíjíme nový druh dovedností a jsme zajímaví pro zaměstnance s novou odborností, zejména v oblasti rozšiřování logistických řešení, která v rámci svého podnikání nabízíme. Podporujeme efektivní spolupráci mezi jednotlivými funkcemi a trhy a zavádíme na podporu této spolupráce srozumitelné procesy a společné systémy. Držíme krok s novými technologiemi, spolupracujeme s partnery a zrychlujeme v oblasti inovací.

Také servisní koncept Toyota připomíná více samurajský kodex, než běžně nastavená pravidla pro chod servisu a jednání se zákazníky... 
Naše procesy a výroba jsou samozřejmě založeny na principech štíhlé výroby. Zároveň tyto efektivní procesy implementujeme i do dalších oblastí jako je například Servis, kde jsme tyto principy transformovali do tzv. TSC (Toyota Service Concept). Ten je založen na dvanácti hodnotách jako jsou stálá připravenost na požadavky zákazníků v každé době, dostupnost správných informací všem dotyčným pro zajištění rychlého a správného servisního výkonu nebo eliminace ztrát.

Na co jste hrdí?
Na naše zaměstnance, kteří nesou vysoko prapor značky Toyota. Na naši kulturu, která je součásti hodnoty samotné značky Toyota. Na naše úspěšné zákazníky, kterým pomáháme efektivně řešit logistikou potřebnou pro efektivní fungování a dlouhodobý růst. Na naši silnou pozici v České republice vybudovanou na pevných základech spolupráce našich zaměstnanců se zákazníky.

Jaké jsou další významné mety TMH v rámci expanze? 
Hlavní oblastí rozvoje je automatizace a digitalizace. Dnes již máme jen v České republice instalováno několik desítek automatických vozíků, v Evropě se toto číslo pohybuje okolo tisíce a na celém světě jsou to desítky tisíc AGV. Rozvíjíme softwarové nástroje, speciálně pro automatizaci, zavádíme automatizované skladové navigační systémy. Dále chceme rozšířit využití systému I_Site pro využití preventivní údržby, se zavedením interaktivních displejů zvyšujeme komfort obsluhy a efektivitu provozu manipulační techniky.

Jaká je filozofie společnosti nebo motto, které by ji nejlépe vystihlo? 
Filosofie společnosti je vystižena právě hodnotami, které vyznáváme. A tyto hodnoty nejsou založeny jen na stávajícím úspěchu, ale samozřejmě reagujeme na nejnovější trendy a společenské požadavky. Ať již je to zmíněný vývoj vodíkových technologií, nebo náš interní cíl pro podporu udržitelného rozvoje společnosti.

Jaké jsou vaše další výzvy nebo vize v oblasti nejmodernějších technologií? 
Těch novinek je hodně, ale samozřejmě nemohu mluvit o důvěrných projektech, které právě probíhají. Mezi nejnovějšími výrobky uvedenými na trh jsou nový retrak BT Reflex s interaktivním displejem, základní verze ručně vedených strojů BT Tyro, BT Levio a BT Staxio s velmi atraktivní cenou, čelní vozík Tonero s hydrostatickým měničem nebo právě uváděná řada elektrických čelních vozíků Traigo 80V. Možná mohu zmínit i partnerskou platformu pro naše klienty, kterou právě úspěšně testujeme s velkými evropskými zákazníky.

Ovlivnila nějakým způsobem činnost TMH situace spojená s pandemií koronaviru nebo nedostatkem čipů na trhu? 
Asi stejně jako podobné obory. První propad trhu po jeho uzavření byl na úrovni okolo 50 %, ale přes léto a na podzim se vše vrátilo a nyní je trh již stabilní. Udrželi jsme zaměstnance, a naopak nyní posilujeme. Samozřejmě je obor nyní postižen nedostatkem materiálu, ale díky excelentní práci našich výrobních továren nezavíráme a stále vyrábíme.

Jak vnímáte aktivity Podnikatelské platformy Helas a práci její zakladatelky Heleny Kohoutové?
Jsme hrdým partnerem Ocenění Českých Exportérů. Podporujeme české podnikatele a aktivity H. Kohoutové jsou příkladnou ukázkou, jak je možné české podnikatele nejen zviditelnit, ale i poskytnout jim potřebné informace, spojit je dohromady. Jsem rád, že naše spolupráce je již několik let velmi úzce provázaná.

 

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ECOAR s.r.o.
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - Microsoft
Logo - PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - ČSOB
Logo - TROX TECH-TRADE
Logo - Zásilkovna

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BELLES FLEURS
Logo - IDC - FOOD
Logo - JAPONSKÁ RÝŽE
Logo - MY JAPAN
Logo - SMART WALLS
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - DENÍK
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice