Loading...

Přes 70 % firem odhalilo v koronavirové krizi pozitiva

21.04.2021

„Propouštět jsme nemuseli,“ hlásí více jak 81 % firem, které se zúčastnily průzkumu Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko, který proběhl na počátku letošního roku s cílem zjistit, jak se situace spojená s pandemií COVID-19 promítla do fungování firem. Pro více než pětinu firem (21 %) přinesla tato doba dokonce nutnost přijmout nové zaměstnance. V roce 2020 tvořilo Podnikatelskou platformu Helas bezmála 6000 firem.

Z průzkumu mezi účastníky projektů a členy Podnikatelské platformy Helas dále vyplývá, že v uplynulých měsících zaznamenalo pokles obratu 66 % dotazovaných firem. Přes 32 % naopak pozoruje růst. Odpovědi firem v tomto ohledu potvrzují, jak výhodná je pro firmy diverzifikace činností, působení v různých oborech. Propad v jednom odvětví jim totiž může kompenzovat nárůst v druhém. Pro více než polovinu dotazovaných firem byla „koronavirová krize“ impulsem ke změně strategie, 4 % společností začala hledat nové možnosti ve zcela jiných oborech, než ve kterých doposud působily.

„Dobrou zprávou, kterou nám průzkum odhalil, je, že téměř 73 % firem přivedla krize k pozitivním změnám, které zachovají i do budoucna. Nejčastěji byly v tomto ohledu skloňovány kroky spojené zejména s organizací práce vedoucí jako je častější využívání moderních technologií v komunikaci či řízení projektů, posílení využívání práce z domova, která se ukázala jako efektivní a ne něco, čeho by se firmy měly bát. Pro řadu firem pak byly uplynulé měsíce impulsem pro rozjetí nových projektů, které byly mnohdy plánované, ale nebyl prostor pro jejich realizaci,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka Podnikatelské platformy Helas, kterou v Česku tvoří od roku 1997.

Dalším tématem, které nás v rámci průzkumu zajímalo, bylo testování zaměstnanců firem. Podle 68 % respondentů není testování něčím, co by samo o sobě pomohlo ke zlepšení epidemické situace v Česko. Pro 32 % přináší povinné a pravidelné testování zaměstnanců jistou naději na návrat do „starých dobrých kolejí“. Přes 27 % dotazovaných firem zavedlo testování ještě před nařízením vlády. Podle jejich vyjádření to bylo jednodušší než ohrozit činnost firmy karanténou více zaměstnanců.

Názory na podporu ze strany státu se u respondentů rozcházejí, spíše však převažují pochybnosti o jejím správném nastavení. Důvodem může být fakt, že řada firem, které jsou alespoň částečně součástí Podnikatelské platformy Helas, vytvořené podpůrné programy nevyužívá. Ať už z důvodu, že na podporu nedosáhnou, nebo proto, že se chtějí se současnou situací vypořádat s využitím vlastních prostředků.

„Také toto je důkaz toho, že firmy zapojené v projektech Podnikatelské platformy Helas jsou stabilní. Nečekají na to, až jim někdo podá pomocnou ruku, ale jsou odhodlaní dosáhnout úspěchu vlastními silami i v momentě, kdy je situace opravdu vážná. To vše s ohledem na své zaměstnance, obchodní partnery i zákazníky. Jsem ráda, že právě takové firmy v našich projektech máme. Díky nim totiž můžeme rozšiřovat myšlenku Budujeme Hrdé Česko i v této turbulentní době,“ doplňuje Helena Kohoutová.

Podnikatelská platforma Helas se tvoří od roku 1997 a má celorepublikový charakter. Sdružuje české podnikatele a podnikatelky, zástupce českého průmyslu, exportu, ale také top management zahraničních korporací a zajímavé osobnosti byznysu, ekonomiky, společnosti, zkrátka řečeno, lidi s aktivním přístupem k životu. Tyto firmy jsou obvykle nominovány odborným garantem, mezinárodní ratingovou a scoringovou společností CRIF Czech Credit Bureau. Jsou to účastníci soutěží Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů, které mají společný a jednotný hodnotící systém založený na ekonomických výsledcích. Ten je unikátní a dává jasný pohled na stav a vývoj české ekonomiky. Součástí platformy jsou dále členové klubů Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club.

www.hnec.cz

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice