Loading...

POSLEDNÍ VÝZVA PRO TREND

23.06.2024

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting informovali, že dne 26.06.2024 bude vyhlášena poslední výzva dotačního programu TREND - Technologičtí lídři.

Veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena zejména na podporu investičních záměrů v oblasti výzkumu a vývoje.

Příjem žádostí bude probíhat od 26.06. – 14.08.2024.

Nejzazší termín ukončení projektu je 31.12.2024.

Program je určen pro podniky všech velikostí, které mají zkušenosti s výzkumem a vývojem vlastními silami nebo s pomocí výzkumné organizace.

Maximální výše podpory činí 25 mil. Kč na 1 projekt.

Maximální míra podpory činí až 70 %.

Podporované aktivity:

Provozní náklady projektů výzkumu a vývoje, jejichž výsledkem má být například prototyp nového výrobku nebo poloprovoz nové technologie, ale také softwaru.
-  Osobní náklady – výzkumní pracovníci, technici apod.
-  Náklady na subdodávky – nástroje, přístroje a vybavení
-  Náklady na smluvní výzkum
-  Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady – cestovné, poznatky, patenty apod.

PROČ SI VYBRAT 201 consulting JAKO SVÉHO PORADCE?
-  Nabídka zajištění bezplatného předběžného posouzení projektu zkušeným projektovým manažerem.
-  Nastavení optimalizací vašeho záměru podle hodnotících kritériích tak, aby byla žádost o dotaci při hodnocení úspěšná!
-  Realizace více než 600 projektů v investiční výši za více než 6 mld. Kč.
-  Působnost po celé ČR!

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci se prosím obraťte na jednatelku společnosti, Ing. Pavlínu Torhanovou, na tel. čísle +420 602 751 392 nebo e-mailu: pavlina.torhanova@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas

foto: unsplash.com

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - TRADE NEWS
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice