Loading...

NOVÉ NEMOVITOSTI JAKO BEZPEČNÁ INVESTICE. TRENDY, TECHNOLOGIE, DESIGN A UDRŽITELNOST

13.10.2023

Vývoj nemovitostního trhu je dynamický a proměnlivý. Zároveň se ale ukazuje, že pořízení nemovitosti patří mezi nejstabilnější investici, která přetrvává a neztrácí na hodnotě. Jaká je predikce vývoje trhu s residenčními nemovitostmi a jaké jsou nové udržitelné trendy, které ceny nemovitostí ovlivňují? Jakým směrem se ubírá design? Co se stalo za posledních deset let a paralely nejlepších investic.
Všechny tyto otázky zazněly na mimořádně zajímavé diskuzi předních odborníků, osobností, podnikatelů a lidí z praxe za účasti členů Podnikatelské platformy Helas, Helas Ladies Club, vítězů a finalistů soutěží Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů a Ocenění Českých Podnikatelek, které se konalo 19.9.2023 v prestižních a exkluzivních prostorách Skanska Home Center, v Karlíně - v jedné z nejživějších a oblíbených částí Prahy, spojující výhody moderního života a opečovávané staré zástavby. 

Účastníky setkání uvítala Helena Kohoutová - ředitelka Agentury Helas, zakladatelka Podnikatelské platformy Helas - Budujeme Hrdé Česko, která od roku 1997 vytváří prostředí pro spojení, spolupráci, vztahy a ocenění firem a jejich spojení mezi sebou a významnými institucemi a korporacemi. Současně účastníky také pozdravil Lukáš Maděra, ředitel, Skanska Home Center, která iniciovala toto nesmírně zajímavé a aktuální téma.

TALK SHOW: NEMOVITOSTI & INVESTICE - NOVÉ TRENDY & UDRŽITELNOST - PROGNOZA

PETR DUŠTA, senior projektový manažer Skanska Residential - představil účastníkům setkání unikátní bytový projekt Modřanský cukrovar, který se jako první v Praze pochlubí tzv. modrozelenou infrastrukturou a nabídne bydlení v téměř pasivním energetickém standardu. Veřejné prostranství bude plné zeleně s bohatým prostorem pro komunitní setkávání a efektivně se v celém areálu hospodaří také s vodou – celkem se zde sníží spotřeba pitné vody až o polovinu. Nová dominanta Modřan vyrůstá na brownfieldu a během výstavby využívá recyklované a certifikované materiály, nejnovější postupy a inovativní technologie. 

Na vzniku projektu se na úplném začátku podílela také veřejnost, kterou zastoupili modřanské spolky, aktivní občané a zástupci městské části Praha 12. Z palety názorů vytvořila skupina v průběhu řady jednání a participačních workshopů zadání pro architektonickou soutěž. Finální podoba Modřanského cukrovaru tak v celé řadě prvků zohledňuje přání starousedlíků a vedle kvalitního bydlení a udržitelných řešení klade velký důraz také na funkční a estetický veřejný prostor, který nabízí dostatečný prostor pro komunitní setkávání. Vzniká proto důmyslné řešení veřejného prostoru s centrálním náměstím, amfiteátrem, a dále prvky, které budou součástí revitalizace nábřeží. 

Charakteristickým aspektem projektu je udržitelnost a hospodárnost: nízkoenergetické byty budou napojeny na zdroje zelené energie, budou využívat obnovitelnou energii díky solárním panelům a efektivně se zde pracuje také s pitnou, dešťovou i užitkovou vodou. Projekt splňuje tzv. LID koncept (Low Impact Development), tedy šetrné zacházení s vodou v rámci lokality. Poprvé v Česku zde bude dokonce možné využívat recyklovanou vodu také pro praní v automatických pračkách. Zkušenost s využitím recyklované vody má Skanska z projektu na Praze 5, kde jsou výsledky naprosto skvělé. Jedná se 2 bytové domy (167 bytových jednotek), kde od roku 2017 byly na této bázi ušetřeny zhruba 4 podolské bazény pitné vody.

Současně pan Dušta potvrdil využití některých pokrokových metod při samotné výstavbě, jejichž výsledkem je výrazné snižování CO2 i pokles nákladů. Např. se jedná o využití 3D tiskuvyužívání recyklované suti ze staveb např. pro dětská hřiště, nosné stěny i fasády. Aktuálně je cca 20 % betonu vyrobeno z recyklovaného kameniva ze stavební suti.
Pokud se jedná o dopad podobných projektů na finanční náklady: využití recyklovaného materiálu znamená určitou úsporu, ale ne dramatickou, návratnost je cca 10–15 let. Klíčovým aspektem je ochrana životního prostředí – především prodávají zdravé, pohodlné, bezpečné a udržitelné bydlení.

ONDŘEJ VESELOVSKÝ, ESG leader CZ & SK, CRIF – Czech Credit Bureau - představil vlastní systém měření udržitelnosti, což je významné společenské téma, povinné pro společnosti s více než 250 zaměstnanci od roku 2025. CRIF je aktuálně koordinátorem Bankovního a Nebankovního registru klientských informací a současně bankám a jiným subjektům poskytuje   další kreditní, obchodní a marketingové informace. Novinkou je vytvoření nástroje pro sbírání informací o přístupu společností k udržitelnosti životního prostředí, sociálním a společenským otázkám.
V rámci spolupráce s bankami - nejprve budou do databáze budou poskytovat informace firmy s více jak 500 zaměstnanci - budou sbírat data zahrnující spotřebu energie a vody, produkci odpadu, energetickou náročnost budov jako jednu z klíčových informací pro sledování stavu produkce skleníkových plynů. Produkce skleníkových plynů je alarmující: 1 tuna ekvivalentu CO2 na každého obyvatele ČR za měsíc. Následně se toto sledování rozšíří i na menší podniky. Časem se to stane tématem pro všechny z nás, cílem je udržitelnost života na Zemi pro další generace.

 

JANA VLACHOVÁ RASOCHOVÁ, ředitelka, členka představenstva, ENBRA, a.s. - představila systém na šetření vody ENBRA SUCHÉ OBCE - systém byl vytvořen pro starosty obcí, členy zastupitelstva, případně majitele menších vodáren. Umožní získat a udržet si přehled o nakládání s vodou v oblasti, za kterou tito zastupitelé zodpovídají.  Zatím nás nic nenutí k větší hospodárnosti, avšak průměrná spotřeba vody na osobu a den představuje cca 100 litrů! Aplikace sleduje aktuální spotřebu v určených místech. Současně se také stará například o hlídání termínu, kdy je třeba jednotlivé vodoměry přeověřit, aby byla zachována jejich bezchybná funkce. Program využívá možnosti dálkových odečtů, kdy obec může sledovat spotřebu jednotlivých domácností (včetně např. nedovoleného naplňování bazénů v období sucha nebo monitorování úniků / poruch). Pro občany obce nabízí systém ENBRA Suché obce možnost sledovat svoji vlastní spotřebu v aktuálním čase. Nemusí tedy čekat na vyúčtování jednou ročně. Každý může s takovou možností získat kontrolu nad svou spotřebou a přizpůsobit tomu své chování. Program měří, vyhodnocuje a následně se s takto získanou informací dá dále pracovat v rámci jednotlivých projektů.

 

ZDENĚK KOHÁK, ředitel marketingu, ALUKOV a.s. - zmínil problematiku bazénů (hospodaření s vodou) a jejich zastřešení, kdy zastřešení napomáhá snižování odpařování vody a nutnosti jejího doplňování nebo naopak sběru dešťové vody a jejího shromažďování v retenčních nádržích pro další využití v domě nebo zahradě. Další inovací jsou SOLÁRNÍ PERGOLY A CARPORTY, které se řadí do nového oboru ESTETICKÉ FOTOVOLTAIKY. Snižují energetickou závislost na tradičních dodavatelích a vytvářejí nový funkční systém na místech, která byla dříve bez dalšího užitku. Novinkou letošního roku jsou také ZELENÉ PERGOLY se zatravněnou střechou. Napomáhají urbanistickým projektům ve zvětšení zatravněných ploch a působí jako estetický prvek v moderní architektuře, ať již jako součást developerských projektů nebo také ve firemním a privátním sektoru. Přístupy jednotlivých stavebních úřadů jsou v ČR rozdílné a na tyto projekty většinou postačuje ohláška. Velmi příznivá je ale 4týdenní doba realizace včetně výroby a finální montáže.  Výrobky společnosti ALUKOV si zachovávají tradiční atributy jako bezpečí, ochrana, estetika a také snižování nákladů na energie a také snižování emisí CO2. Jsou také přínosně pro ESG skóre, které je a bude nově kladeno zejména na společnosti v oblasti sociálních a enviromentálních faktorů.  

 

OLINA KAHL, jednatelka, DEKRE s.r.o. představila projekt Smart Walls, který odívá stěny do kvalitního textilu, jež dokáže proměnit náladu v místnosti, opticky ji zateplit, ale zejména dodat jí akustické kvality. Již 10 - 20 let stavíme minimalistické, velké prostory, hladké plochy - proto je akustika pro bytí v prostorech stále větší téma, nestačí líbivý design, musíte se v prostoru cítit dobře. Spolupracují s odborníky na akustiku, vše umí zaměřit, propočítat, prostor mohou vytvořit přesně dle akustických požadavků. Ošacení stěn do textilu může být minimalistické nebo naopak barevné - stejně jako u oděvů. Využívané vizuálně estetické materiály mohou být antibakteriální, vyřešit světlo či promítání a disponovat akustickými vlastnostmi.

 

ŠTĚPÁN LACINA, hlavní partner skupiny Accredio - představil společnost, která vznikla před 20 lety, cílem bylo více volna, nicméně skutečnost je jiná. Pokud se jedná o investice do nemovitosti: historicky se jedná o hodně využívaný nástroj, i v turbulentních dobách přináší relativně stabilní výnos. Svým klientům zařazení nemovitostí do investičních portfolií určitě doporučuji, tradičně v rozsahu cca třetiny portfolia. Avšak je třeba zdůraznit, že výnos (yield) z nemovitostí je vždy závislý na hypotečním chování obyvatelstva, případně na aktivitách centrální banky, a zejména na vybrané lokaci. Vzhledem k výše uvedenému odhadují pro trh ČR určité “zamrznutí výnosů” na dalších několik let. Accredio spravuje převážně konzervativní portfolia s jednocifernými výnosy za rok - na rozdíl od bank, které výrazně zhodnocují majetky, avšak s větším rizikem. Accredio se snaží hodnotu majetků udržovat bez výkyvů. V této souvislosti zmínil stále tragickou finanční negramotnost v ČR.

LUKÁŠ MADĚRA, ředitel, Skanska Home Center - k otázce finanční výnosnosti udržitelných projektů zmínil, že Skanska je komunikuje jako dlouhodobou investici s mírně pozitivním cash flow (cca 4 % v Praze). Dle zkušeností Skanska Češi rádi investují do nemovitostí. Vnímají je jako nejbezpečnější a nejvýnosnější formu uložení peněz.

 

ZÁVĚR TALKSHOW: Helena Kohoutová zdůraznila problém společenské odpovědnosti. Celkovým posláním každého z nás je to, co můžeme udělat nejen pro sebe, ale především pro celou společnost. Pojďme se vracet ke svým kořenům, pojďme se chovat ohleduplně, pojďme věci dělat ne proto, že na to potřebujeme certifikát, ale že to tak cítíme.

 

Večer uzavřelo společenské setkání včetně ochutnávky výborných portugalských vín, které dodala společnosti INTERCONTI a též seznámení se s ETERNAL HOLISTIC CARE Health & Beauty Drink - speciálně připravenou směsí pečlivě vybraných druhů superovoce společně s dužinou plodů afrických stromů a prémiovým kolagenem, která vytváří unikátní kombinaci zcela přírodních účinných látek. Beauty drink nejen že skvěle chutná, ale také pozitivně působí na fyzické zdraví, vitalitu i psychiku. Jedinečným způsobem podporuje rovnováhu trávicího traktu a přispívá k regulaci tělesné hmotnosti.

Fotografie z akce včetně představení všech čestných hostů naleznete ZDE

 

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ECOAR s.r.o.
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - Microsoft
Logo - PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - ČSOB
Logo - TROX TECH-TRADE
Logo - Zásilkovna

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BELLES FLEURS
Logo - IDC - FOOD
Logo - JAPONSKÁ RÝŽE
Logo - MY JAPAN
Logo - SMART WALLS
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - DENÍK
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice