Loading...

Lze uzavřít pracovněprávní smlouvu elektronicky bez dodržení pravidel pro doručování dle zákoníku práce?

10.06.2022

Podle Nejvyššího soudu ano.

V posuzovaném případě byla mezi zaměstnancem zpochybňujícím platnost výpovědi a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o narovnání tak, že zaměstnavatel scan podepsaného vyhotovení zaslal zaměstnanci e-mailem, na který reagovala právní zástupkyně zaměstnance e-mailem s potvrzením, že dohoda byla zaměstnancem schválena a podepsána. Zaměstnavatel následně uzavření dohody zpochybnil s tím, že nebyla dodržena pravidla pro doručování podle zákoníku práce. Nejvyšší soud konstatoval, že zákoník práce postrádá komplexní úpravu právních jednání, a proto na uzavírání dohod uplatní pravidla obsažená v občanském zákoníku. To znamená, že i když nebudou dodržena pravidla pro doručování v pracovněprávních vztazích, může dvoustranné právní jednání vzniknout výše popsaným způsobem, který je v souladu s občanským zákoníkem.

Problémem však je, že Nejvyšší soud se (s ohledem na dovolací argumentaci) v daném případě nezabýval otázkou platnosti takového právního jednání.

(Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2061/2021 ze dne 27. dubna 2022)

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ECOAR s.r.o.
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - Microsoft
Logo - PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - ČSOB
Logo - TROX TECH-TRADE
Logo - Zásilkovna

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BELLES FLEURS
Logo - IDC - FOOD
Logo - JAPONSKÁ RÝŽE
Logo - MY JAPAN
Logo - SMART WALLS
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - DENÍK
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice