Loading...

Jaké dotační programy na vás letos čekají?

24.03.2022

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vám, prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace - společnosti 201 consulting, představili, jaké dotační programy z EU budou v letošním roce k dispozici podnikatelům.

S novým programovým obdobím přichází operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Mezi jeho klíčové oblasti podpory patří inovační aktivity, výzkum a vývoj, energetické úspory, obnovitelné zdroje energie, podpora oběhového hospodářství a podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

V květnu bude vyhlášen program APLIKACE, který se zaměřuje na výzkum a vývoj nových materiálů, technologií či služeb. Mezi podporované výdaje lze zahrnout osobní náklady vývojových pracovníků, náklady na nástroje a vybavení či dodatečné režijní a provozní náklady.

Rovněž bude žadatelům k dispozici také oblíbený program ÚSPORY ENERGIE. Do způsobilých výdajů je možné zahrnout investice spojené se snížením energetické náročnosti budovy včetně výměny technologie. Zásadní podmínkou zde ale je, že se musí jednat o výměnu starých strojů za nové – energeticky úspornější.

Program INOVACE je vhodný pro firmy, které právě ukončily vývoj inovovaného výrobku a plánují pořídit nové vybavení nutné pro jeho uvedení na trh. Podporované výdaje jsou například výrobní technologie, SW, HW, stavební úpravy (max. 20 % z rozpočtu) či licence a patenty. Otevřen bude v průběhu června.

Vzhledem k tomu, že Evropská unie považuje dekarbonizaci energetiky a přechod k obnovitelným zdrojům energie za jednu z hlavních priorit, ve druhé polovině roku bude zahájen také příjem žádostí do programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE na pořízení větrných elektráren. Není však vyloučeno, že by do programu mohly být zařazeny i projekty týkající se solárních elektráren, malých vodních elektráren, využití bioplynu a biomasy, akumulace energie a tepelných čerpadel.

Společnost 201 consulting vám ráda poskytne v případě zájmu bližší informace o těchto programech.  

Neváhejte se obrátit přímo na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

Vaše

Helena Kohoutová

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - TRADE NEWS
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice