Loading...

INFORMACE K POVINNÉMU TESTOVÁNÍ

20.01.2022

Prostřednictvím našeho dlouholetého člena a auditora projektu Ocenění Českých Podnikatelek,  odborníka na daňové poradenství, účetnictví a audit ESOP účetní a daňová kancelář, přinášíme vzhledem k povinnosti testování všech zaměstnanců na pracovištích a OSVČ,  krátký přehled povinností, které plynou jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany zaměstnanců.

 

Informace pro testované (zaměstnance, OSVČ a členy orgánů právnických osob)

Povinnost testování je dvakrát týdně v intervalu 3 - 5 dnů antigenními testy. Na koho dopadá povinnost testování? 
Povinnost testování dopadá na všechny osoby, které se účastní pracovního procesu zaměstnavatele - zaměstnanci, OSVČ, členové orgánů právnických osob, dobrovolníci a dohodáři (DPP či DPČ).

Kdo se testovat nemusí?
Osoby, které se na pracovišti nesetkají s žádnou osobou, jde např. o homeoffice, práce jednotlivce venku apod. Dále osoby, které jsou schopny zaměstnavateli doložit:

 • potvrzení o absolvování antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotní péče s negativním výsledkem v posledních 24 hodinách
 • potvrzení o absolvování PCR testu provedeného poskytovatelem zdravotní péče v posledních 72 hodinách
 • potvrzení o absolvování testování u jiného zaměstnavatele.

Co dělat v okamžiku, kdy zaměstnanec odmítne testování?
Osoby, které se odmítnou otestovat, budou neprodleně zaměstnavatelem nahlášeni místně příslušnému orgánu veřejného zdraví (krajské hygienické stanici).

Dále pro tyto osoby platí povinnost nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu přítomnosti na pracovišti, dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné a stravovat se odděleně od ostatních osob.

Postup v případě negativního výsledku
Zaměstnanec může nastoupit do klasického pracovního režimu za dodržení epidemiologických opatření.

Postup v případě pozitivního výsledku
Zaměstnanec má povinnost výsledek nahlásit svému zaměstnavateli a domluvit se s ním, zda mu bude vystavena dočasná pracovní neschopnost (eNeschopenka) či nikoliv. Zaměstnavatel musí tuto skutečnost zadat do systému při hlášení pozitivně testovaných zaměstnanců. Zaměstnanec by měl neprodleně opustit pracoviště a dodržovat pravidla karantény. Nejpozději do následujícího pracovního dne po nahlášení zaměstnavatelem do systému, by měl zaměstnanec obdržet SMS o poslání do karantény na 5 dní (den provedení testu je den 0, karanténa trvá 1. - 5. den, tzn. je-li samotest pozitivní v pondělí, karanténa končí o půlnoci ze soboty na neděli).
V případě, kdy se u zaměstnance v průběhu karantény objeví příznaky onemocnění, měl by neprodleně kontaktovat svého praktického lékaře, který na základě posouzení příznaků vystaví žádanku na PCR test.
Zaměstnavatel má možnost zaměstnanci vystavit potvrzení o pozitivním antigenním testu https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular-o-pozitivnim-antigennim-testu.pdf a s tímto potvrzením má zaměstnanec možnost podstoupit konfirmační PCR test bez nutné žádanky od poskytovatele zdravotních služeb.
 Žádanku na podstoupení PCR testu bude vystavovat až poskytovatel zdravotních služeb, který bude provádět vyšetření PCR testem. Tím by mělo dojít ke zjednodušení přístupu k PCR testu.

Návrat do práce
Pokud se u zaměstnance během 5 denní karantény neprojeví příznaky, po jejím konci se může vrátit zpět do práce. Pro bezpečný návrat se v práci znovu podrobí antigennímu samotestu a pokud bude negativní, nastupuje běžně do práce.
Karanténu je možné ukončit i dříve absolvováním PCR testu s negativním výsledkem. Pokud nemá zaměstnanec žádanku na PCR test, tak je-li očkovaný, rozočkovaný (má alespoň po 1. dávce), nemůže se očkovat kvůli lékařem potvrzených kontraindikací nebo mu ještě není 18 let, má 5 krát měsíčně PCR test hrazený z veřejného pojištění.

Informace pro zaměstnavatele

K samotestování je možné použít pouze testy, které jsou na seznamu certifikovaných testů, který lze nalézt na webových stránkách: https://www.sukl.cz/prehled-testu-k-diagnostice-onemocneni-covid-19
Zaměstnavatel musí vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů a to v rozsahu:

 1. datum testování
 2. jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, vč. uvedení jejich data narození
 3. čísla pojištěnce
 4. název zdravotní pojišťovny
 5. výsledky testů.

Zaměstnavatel musí uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů.

Hlášení pozitivně testovaných osob
Další povinností zaměstnavatele je hlášení pozitivně testovaných místně příslušné krajské hygienické stanici.

Toto hlášení se provádí pomocí webové aplikace https://samotestovani.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F, do které se přihlásí přihlašovacími údaji do datové schránky. Učinit tak musí do 24 hodin od provedení testu pro každého zaměstnance.
Po nahlášení pozitivně testovaného zaměstnance prostřednictvím formuláře bude zaměstnanci nařízena karanténa, a pokud se na tom zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli tak i eNeschopenka - to je však třeba správně vyplnit ve formuláři ve webové aplikaci. K této webové aplikaci ministerstvo zdravotnictví vypracovalo podrobný manuál: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/manual_testovani_firmy_1701_final.pdf

Údaje potřebné k vyplnění jsou:

 • datum testování
 • jméno a příjmení pozitivně testovaných
 • data narození
 • rodné číslo
 • zdravotní pojišťovna
 • telefonní kontakt

V případě více pozitivních záchytů je nutné vyplnit formulář za každého zaměstnance jednotlivě (nelze do systému nahrát všechny zaměstnance s pozitivním testem naráz).

Proplácení použitých testů

Stejně jako na jaře 2021 je možnost požádat si o příspěvek ve výši 60,- Kč za 1 test. 
Žádost o příspěvek je možné podat od 1.1.2022 pouze prostřednictvím aplikace na portálu: https://www.samotesty-covid.cz/  a to prostřednictvím:

 • uživatelského účtu do aplikace, který si žadatel zřídil v rámci první povinnosti testování zaměstnanců v prvním pololetí 2021
 • nově registrovaného uživatelského účtu, přičemž registrace bude umožněna v rámci aplikace od 1.1.2022 a to pro všechny osoby, které mohou o příspěvek požádat za období od 22.11.2021 do 16.1.2022
 • nové osoby, které mohou žádat o příspěvek na testy provedené svým zaměstnancům od 17.1.2022 si mohou zřídit přístup do aplikace a podat žádost o příspěvek na nákup testů od 1.3.2022

Podrobné informace naleznete na stránkách: https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/povinne-testovani-zamestnancu-na-pracovistich-osvc

 

Díky Ing. Daniele Burianové a ESOP účetní a daňová kancelář se vás snažíme pravidelně informovat o aktualitách v účetnictví a daních. Sledujte ESOP účetní a daňová kancelář přímo na jejich facebookových stránkách https://www.facebook.com/esopcz/

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ECOAR s.r.o.
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - Microsoft
Logo - PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - ČSOB
Logo - TROX TECH-TRADE
Logo - Zásilkovna

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BELLES FLEURS
Logo - IDC - FOOD
Logo - JAPONSKÁ RÝŽE
Logo - MY JAPAN
Logo - SMART WALLS
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - DENÍK
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice