Loading...

DOTACE RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

14.06.2024

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting informovali, že aktuálně stále můžete podávat žádosti do dotačního programu RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou.

Příjem žádostí probíhá od 1. 3. 2024 až do 31. 10. 2024.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od podpisu Rozhodnutí.

PODPOROVANÉ AKTIVITY
-   Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kWp (na katastrálním území Prahy nad 10 kWp a pro vybrané
    subjekty) až do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.
-   Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
-   Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny. Systémy výroby
    vodíku elektrolýzou vody.

NA CO BUDE MOŽNÉ ZÍSKAT DOTACI?
-   fotovoltaické moduly, měniče a elektrické bateriové akumulátory,
-   elektrolyzéry,
-   dodávky a služby,
-   stavební práce,
-   činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru,
-   BOZP,
-   propagační opatření.

JAK VELKÁ BUDE MÍRA PODPORY?
-   Míra podpory: max. 30 % na všechna opatření.

KDO BUDE MOCI ŽÁDAT?
-   Malé, střední a velké podniky.
-   Žadatelem nemůže být společnost s ručením omezeným, kde byl k podílu společníků vydán kmenový list.
-   Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

PROČ SI VYBRAT 201 consulting JAKO SVÉHO PORADCE?
-   Nabídka zajištění bezplatného předběžného posouzení projektu zkušeným projektovým manažerem.
-   Nastavení optimalizací vašeho záměru podle hodnotících kritériích tak, aby byla žádost o dotaci při hodnocení úspěšná!
-   Realizace více než 600 projektů v investiční výši za více než 6 mld. Kč.
-   Působnost po celé ČR!

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci se prosím obraťte na jednatelku společnosti, Ing. Pavlínu Torhanovou, na tel. čísle +420 602 751 392 nebo e-mailu pavlina.torhanova@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas

 foto/zdroj: unsplash.com

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - TRADE NEWS
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice