Loading...

Dotace na podporu účasti podnikatelů na zahraničních veletrzích

04.07.2024

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting informovali, že máte možnost žádat o dotaci v rámci dotačního programu MARKETING. Jedná se o podporu účasti podnikatelů na zahraničních veletrzích.

Příjem žádostí bude probíhat od 29.07.2024 až do 28.03.2025.

PODPOROVANÉ AKTIVITY
-   Usnadnění vstupu na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích (maximálně 5 krát).
-  Služby zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály).

KDO BUDE MOCI ŽÁDAT
-   Malé a střední podniky

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
-   Pronájem, zřízení a provoz stánku - grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím
    (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného
    zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné
    poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku.
-   Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace zajišťovaná externím
    dodavatelem.
-   Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.

VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ
-   Minimální způsobilé výdaje na projekt 0,4 mil. Kč a maximální do 4,9 mil. Kč.

MÍRA DOTACE
-   50 %

 

PROČ SI VYBRAT 201 consulting JAKO SVÉHO PORADCE?
-   Nabídka zajištění bezplatného předběžného posouzení projektu zkušeným projektovým manažerem.
-   Nastavení optimalizací vašeho záměru podle hodnotících kritériích tak, aby byla žádost o dotaci při hodnocení úspěšná!
-   Realizace více než 600 projektů v investiční výši za více než 6 mld. Kč.
-   Působnost po celé ČR!

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci se prosím obraťte na jednatelku společnosti, Ing. Pavlínu Torhanovou, na tel. čísle +420 602 751 392 nebo e-mailu pavlina.torhanova@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas

foto - zdroj: 201 consulting s.r.o.

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - TRADE NEWS
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice