Loading...

Prací žije celá rodina

28.03.2024

Josef Brabenec, zakladatel ryze české společnosti ENBRA, pochází z rodiny, kde mají podnikání doslova v DNA. Podnikal už jeho dědeček i otec. ENBRA je dnes jedničkou na trhu vodoměrů a v první trojce na trhu měřičů tepla. Specializuje se také na rozúčtování tepla a teplé vody v bytových domech a je lídrem ve vývoji a exportu zkušeben do celého světa, navíc provozuje nejširší síť zkušeben v České republice. Po třiceti letech na trhu pomyslné žezlo přebrala dcera Jana Vlachová Rasochová společně s manželem.

 

Vaše firma je ve svém oboru lídrem na trhu a může se pochlubit dlouhou tradicí. Jaké byly její začátky a co všechno stálo za rozhodnutím začít podnikat? 
V roce 1991 jsme s manželkou zorganizovali evropskou konferenci se šesti sty účastníky. Na ní jsem poznal naše budoucí obchodní partnery. Na základě toho jsme na konci roku založili společnost ENBRA. Naším prvním produktem byly vodoměry, které tehdy na trhu vůbec nebyly. Objevili jsme tedy díru na trhu a využili situace. Dodnes jsou vodoměry jedním z našich nosných produktů a v jejich prodeji jsme lídrem na trhu. Díky zahraničním obchodním partnerům jsme zjistili, že k dalšímu rozvoji potřebujeme zkušební laboratoře, ve kterých budeme vodoměry ověřovat. Když jsem podepsal smlouvu na první zkušebnu, nevěděl jsem, jak bude vypadat, ale věděl jsem, že ji mám vyrobit za rok. Do dnešního dne jsme do celého světa dodali více než 150 zkušeben. V současnosti provozujeme nejširší síť zkušeben v České republice.

Jaká je filozofie vaší společnosti? 
V poslední době často slyšíme o udržitelnosti. Pro nás to není žádná novinka, je to základem našeho podnikání, i když jsme o tom takto nikdy nepřemýšleli. Řídíme se selským rozumem a nabízíme řešení a produkty, které přinášejí úspory energií i vody. Zabýváme se měřením těchto médií a vzděláváme jak profesionály, tak laiky, šíříme v tomto směru osvětu. Snažíme se dostat do podvědomí lidí, že voda je vzácnost a je potřeba s ní hospodárně nakládat a šetřit. To samé platí i pro úspory v oblasti energií a šetření energiemi. Stejně tak na zkušebnách provádíme takzvanou repasi měřicích zařízení. Není třeba neustále vyrábět nová a stará vyhazovat, my umožňujeme prodloužit životnost původního zařízení, které může fungovat několik dalších let. Považujeme za důležité se zabývat recyklací a tříděním odpadu. Klíčový není jen produkt, ale také zaměstnanec a člen týmu. Ve firmě vytváříme rodinnou atmosféru. Všechny to musí bavit. Chodit do práce, protože se chce, ne proto, že se musí. Krásné prostředí a pěkné vztahy jsou velmi důležité. Sám mám z práce nejvíc kamarádů. Firemní kulturu ENBRA utváříme všichni. Ctíme několik zásad. Když nabízíme řešení, tak víme proč, jak i co. Odevzdáváme kvalitu ve všem, co děláme.

Na co jste ve firmě hrdí? 
Jsme hrdí na to, že se nám díky solidnosti, serióznosti, péči o produkty a zákazníka podařilo vybudovat stabilní firmu a značku. Naší největší konkurenční výhodou jsou vztahy. Se zákazníky budujeme pevné přátelské vazby, s dodavateli jednáme férově. Mluví za nás naše více než třicetiletá historie, vždy jednáme tak, abychom se za to nemuseli stydět. 

Měl jste jasno hned od začátku kariéry, kam chcete směřovat?
Naše rodina má podnikání doslova v krvi, vyrůstal jsem v prostředí, kde se obchodovalo, tvořilo, budovalo a vyvíjelo. Můj dědeček si po první světové válce koupil dílnu v Želetavě, kde vyráběl zemědělské stroje a motory. Můj tatínek pak dílnu převzal a vedl ji i po tom, co mu byla odebrána. Vyrůstal jsem v továrně, ale vzhledem k situaci, která byla, nikdo nepředpokládal, že bych ji někdy mohl vést. Já sám jsem proto vystudoval VUT v Brně a dvacet let pracoval v Metrologii se specializací na velmi přesná laboratorní měření teplot. Lákaly mě však další výzvy a v roce 1991 jsem se rozhodl založit si vlastní firmu. Začínal jsem od úplné nuly, ale bylo to pro mě vzrušující. Jako spousta dalších známých firem jsme začínali v garáži.

Dnes předáváte zkušenosti mladší generaci. Jaké jsou výhody a úskalí rodinného podnikání? 
Nyní firmu ENBRA vede moje dcera Jana s manželem, kteří jsou zároveň v představenstvu společnosti. Druhá dcera Eva vede Strojírnu BRABENEC, která byla nakonec v roce 1993 naší rodině v restituci vrácena. V práci se navzájem doplňujeme, inspirujeme a máme pro sebe pochopení. Obrovskou výhodou rodinné firmy je rychlost v rozhodování a flexibilita. Aby mohli mladí růst, tak máme pevnou dohodu, že nebudu vstupovat do pracovních procesů, s nikým diskutovat o práci jinak než konzultačně a nebudu prosazovat svoje nápady.

V čem cítíte naprostou shodu a kde se vaše názory na podnikání různí?
Shodneme se v tom, že osobní komunikace je 99 % úspěchu a emoce se nedají přenést jinak než osobně. Hrají důležitou roli v životě, práci, lásce, bez nich to nejde. Je to tedy o emocích a o tom získat člověka k sobě jako parťáka a být neustále zvědavý, jak se mu to daří. Ptát se, komunikovat, chválit.

V čem se dokážete v rámci rodinného podnikání navzájem obohatit?
Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří mě učili pracovat a inspirovali mě. Sbíral jsem zkušenosti od starších a řídil se podle nich. Prací žila celá rodina. Moje dcery jdou v mých stopách a převzaly vedení firem. Stejně tak jako mě inspiroval můj tatínek, který mě naučil řemeslu, tak já se snažím inspirovat další generace. Zastávám názor, že k lásce k firmě a k podnikání se musí vychovávat už odmalička. Vnoučata vedu k malým podnikatelským projektům. Řeknu vám to na příkladu. Po dědečkovi mám dvanáct hektarů lesa, ve kterém celá rodina sázela tři tisíce stromků. Oni pracovali v potu dřiny celý víkend, zatímco já jsem přišel s ideou a vyrobil pro ně škvarkovou pomazánku. O to, zda les jednou převezme můj vnuk, se starat nemusím. Stačí čtyři tyto brigády, dřina a ocenění a on mi řekne: „Dědo, ten les bude jednou můj, já ho mám rád.“ 

Jaké byly největší milníky v rozvoji společnosti?
Jak už jsem zmínil, v roce 1991 jsem organizoval evropskou konferenci se šesti sty účastníky. Na ní jsem poznal naše budoucí obchodní partnery. Na základě toho jsme 4. 12. 1991 založili společnost ENBRA. Naším prvním produktem byl vodoměr, následovaly zkušební laboratoře. V letech 1993–1995 se nám podařilo rozšířit portfolio produktů o indikátory, měřiče tepla, službu rozúčtování, plynové kotle a ohřívače vody. V souvislosti s tím v letech 1995–2005 následovala expanze na zahraniční trhy. Otevřeli jsme pobočku na Slovensku, v Polsku a Rusku a další pobočky v České republice. V roce 2010 jsme prošli velkou restrukturalizací a jednotlivé společnosti jsme zfúzovali do jediné společnosti ENBRA, a. s. V letech 2010–2015 jsme uvedli na trh tepelná čerpadla, ultrazvukové měřiče tepla, solární systémy a otevřeli jsme topenářskou galerii, kde jsme školili své partnery v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V roce 2015 jsme všechny produkty sloučili pod značku ENBRA. Od roku 2015 jsme doplnili portfolio produktů o vzduchotechniku, zejména klimatizace a rekuperace. Dlouhodobě hodně investujeme do vývojových projektů, vyvinuli jsme nové technologie a softwary pro dálkové přenosy, nový elektrokotel s unikátním principem ohřevu vody. Neustále pracujeme na zlepšování našich služeb pomocí projekce a centra služeb zákazníkům. V průběhu let se naše „garážová“ firma stala stabilní středně velkou firmou s více než 100 zaměstnanci.

Vaše osobní filozofie?
Vrátit se k podstatě věci. Uvědomit si, že selský rozum je to nejcennější, co máme. Moje krédo je: „Odliš se, nebo umři.“ Proto mohu s klidným svědomím říci, že na českém trhu není firma, jako je ENBRA. S žádným z našich konkurentů se nepřekrýváme v celé škále našich produktů a služeb. Další heslo, kterým se řídím, je „Bůh je detail“. Pro naše zákazníky vytváříme řešení na míru. Nesnažíme se prodat za každou cenu konkrétní kotel, vždy se díváme na zákazníkovu potřebu, kterou řešíme, například vytápění. Důležitá je filozofie, se kterou se na problematiku díváme. Nedíváme se jen na pořizovací cenu, ale na celkovou úsporu a komfort při provozu zařízení.

Co považujete za úspěch?
Že se mi proměnou snů a představ povedlo vybudovat dvě úspěšné firmy. Mám obrovskou radost a pocit naplnění z toho, že jsem měl tu možnost předat je svým dětem. Všechna ta práce a „zábava“ nebyla marná.

Když se podíváte zpět na úplné začátky společnosti a srovnáte je s tím, co vidíme dnes. Jaké máte pocity? 
Že jsem v životě měl obrovské štěstí. Jak v podnikání, kde jsem měl možnost potkat skvělé lidi, se kterými se mi podařilo vybudovat úspěšnou firmu, tak v soukromém životě. Mám skvělou ženu, šikovné děti a nádherná vnoučata. Jsem rád, že dílo, které jsem začal, mám komu předat a mám možnost sledovat své děti, jak firmu dále rozvíjejí a vkládají do ní svoji osobitost. Jsem si vědom, že ne všichni podnikatelé mají takové štěstí, aby mohli firmu předat vlastním dětem. Když se dnes podívám na svá vnoučata, tak se o budoucnost naší rodinné firmy vůbec nebojím.

text Kateřina Černá foto Ondřej Košík

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - TRADE NEWS
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice