Loading...

Novela ZOK – 9. díl – Závěrečný díl k novele zákona o obchodních korporacích

03.02.2021

1. ledna 2021 vstoupila v účinnost dosud největší novela zákona o obchodních korporacích. Kromě řady technických úprav přináší mimo jiné zásadní změny v rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, liberalizuje možnosti s ohledem na druhy akcií, významně upravuje monistický model řízení akciových společností nebo mění povinnosti členů statutárních orgánů a způsob jejich odměňování. Jedná se o změny, které ovlivní prakticky každého. Korporátní tým JŠK pod vedením Tomáše Doležila pro Vás proto připravil sérii příspěvků k těmto tématům.

Témata, která se do minulých dílů nevešla:

  • Nepřesáhne-li souhrnná výše všech peněžitých vkladů při založení společnosti s ručením omezeným 20 000 Kč, je možné peněžité vklady splatit k rukám správce vkladů.
  • Povinnost zaplatit, resp. doplatit hodnotu nepeněžitého vkladu, zůstane u převodce (původního společníka) a zákonné ručení vznikne u nabyvatele podílu.
  • Mantinely zákazu konkurence lze ve společenské smlouvě nebo ve stanovách nejen zpřísnit, ale nově naopak i zmírnit či zcela vyloučit.
  • Pokud jste společníkem kapitálové společnosti, můžete s sebou vzít na valnou hromadu hosta (například svého poradce), nevylučuje-li to výslovně společenská smlouva či stanovy.

Akcionář ani společník se nemohou dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest.

více informací ke stažení zde

Odkaz na předchozí díly naleznete ZDE

Přestože změn je relativně hodně, věříme, že Vám náš přehled pomůže se v nich zorientovat. Pokud byste měli jakékoliv další dotazy, potřebovali některou ze změn provést či chtěli některá témata upřesnit formou webináře, jsme Vám k dispozici!

Tomáš Doležil a korporátní tým JŠK

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - TRADE NEWS
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice