Loading...

Novela ZOK – 9. díl – Závěrečný díl k novele zákona o obchodních korporacích

03.02.2021

1. ledna 2021 vstoupila v účinnost dosud největší novela zákona o obchodních korporacích. Kromě řady technických úprav přináší mimo jiné zásadní změny v rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, liberalizuje možnosti s ohledem na druhy akcií, významně upravuje monistický model řízení akciových společností nebo mění povinnosti členů statutárních orgánů a způsob jejich odměňování. Jedná se o změny, které ovlivní prakticky každého. Korporátní tým JŠK pod vedením Tomáše Doležila pro Vás proto připravil sérii příspěvků k těmto tématům.

Témata, která se do minulých dílů nevešla:

  • Nepřesáhne-li souhrnná výše všech peněžitých vkladů při založení společnosti s ručením omezeným 20 000 Kč, je možné peněžité vklady splatit k rukám správce vkladů.
  • Povinnost zaplatit, resp. doplatit hodnotu nepeněžitého vkladu, zůstane u převodce (původního společníka) a zákonné ručení vznikne u nabyvatele podílu.
  • Mantinely zákazu konkurence lze ve společenské smlouvě nebo ve stanovách nejen zpřísnit, ale nově naopak i zmírnit či zcela vyloučit.
  • Pokud jste společníkem kapitálové společnosti, můžete s sebou vzít na valnou hromadu hosta (například svého poradce), nevylučuje-li to výslovně společenská smlouva či stanovy.

Akcionář ani společník se nemohou dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest.

více informací ke stažení zde

Odkaz na předchozí díly naleznete ZDE

Přestože změn je relativně hodně, věříme, že Vám náš přehled pomůže se v nich zorientovat. Pokud byste měli jakékoliv další dotazy, potřebovali některou ze změn provést či chtěli některá témata upřesnit formou webináře, jsme Vám k dispozici!

Tomáš Doležil a korporátní tým JŠK

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ 2021

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis, spol. s r.o.
Logo - Advanced Medical Solutions
Logo - Advantage Consulting
Logo - AffilBox.cz
Logo - Airclean
Logo - ALIVE s.r.o.
Logo - ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Logo - ATELIER - S
Logo - Česká exportní banka, a.s.
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - DAQUAS
Logo - ECOAR s.r.o.
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - FORTINET
Logo - FORTINET
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - KLIMSZ
Logo - Kompass Czech
Logo - Lorenc Logistic
Logo - MEDIAREX
Logo - PALATINUM
Logo - Toyota Material Handling CZ s.r.o.
Logo - Veracomp
Logo - Vere Prague
Logo - VODAFONE

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - BUSINESS LEADERS
Logo - ČIANEWS
Logo - DENÍK
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - FRANCHISING.CZ
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Regionální televize
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice