Loading...

Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá novou Hospodářskou strategii

09.02.2024

O tom, že česká ekonomika má dlouhodobé strukturální problémy, toho bylo napsáno už více než dost. Jde o důsledky v minulosti neprovedených nutných reforem, ale i rychlou a zásadní změnu našeho okolí. Zatímco státy kolem nás hledaly způsoby, jak se přizpůsobit změnám probíhající proměně světové ekonomiky, a jak je využít ve svůj prospěch, Česká republika dělala potřebné kroky se zpožděním.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v uplynulém období reagovalo především na energetickou krizi, zahrnující turbulentní vývoj v cenách elektřiny, který pocítily domácnosti i podniky. Šlo o nejzásadnější aktivitu posledních dvou let. V oblasti energetiky je ale klíčová i dlouhodobá bezpečnost, proto jsme více aktivní v oblasti investic do kritické infrastruktury, v čele s plynovými zásobníky, LNG terminály či jadernými reaktory. Možná proto byly méně viditelné některé další důležité aktivity, kterým se ministerstvo věnuje kontinuálně. Je to například realizace politik zaměřených na posilování inovační výkonnosti ekonomiky. Pracujeme na zrychlování povolovacích procesů v rámci budování infrastruktury, energetických zdrojů a dalších strategických staveb v rámci nového liniového zákona. Usilujeme o spolupráci s významnými zahraničními partnery, která nám ve všech těchto ohledech pomůže. Tuto činnost a další plánované aktivity je ale nutné shrnout do jednoho celku a transparentně a srozumitelně vysvětlit také budoucí záměry státu v oblasti ekonomiky. Proto připravujeme novou Hospodářskou strategii České republiky. Strategie nám má pomoci efektivně reagovat na současné výzvy, využít příležitosti a zároveň zajistit udržitelný a dlouhodobý růst v mezinárodním měřítku.

Hospodářská strategie má tedy především sloužit jako rámec pro vytváření příznivého konkurenceschopného a konkurenčního prostředí a určit priority v průřezových oblastech a některých odvětvích se silnou rolí státu. Před závorku všech opatření je však třeba vytknout, že je v zájmu prosperity české ekonomiky podporovat tržní prostředí a ekonomickou soutěž a že k rozvoji musí docházet primárně prostřednictvím efektivní alokace zdrojů a stimulaci inovací skrze tržní síly. Při tvorbě strategie se zaměřujeme na čtyři základní oblasti. Tou první je domácí rozvoj. Tedy to, jaké konkrétní legislativní změny udělat pro český byznys. Vhodné změny legislativy by měly zjednodušit možnost investovat v České republice, zjednodušit podnikatelské prostředí a také přizpůsobit se nové environmentální regulaci, se kterou se musíme nezbytně nutně vyrovnat. Neméně důležitá bude zahraniční spolupráce. Pro českou ekonomiku je však klíčová především férová konkurence, nízká byrokracie a zajištění strategické ekonomické bezpečnosti. Kromě aktivní politiky na úrovni Evropské unie jde i o prohlubování obchodních vztahů s důvěryhodnými zahraničními partnery. Musíme se také výrazně více zaměřit na rozvoj lidských zdrojů. Z dlouhodobého hlediska tomu bude nutné přizpůsobit systém vzdělávání, ale také celé výzkumné a inovační prostředí. V neposlední řadě je třeba si uvědomit také fakt, že světová ekonomika zažívá vystřízlivění z bezbřehé globalizace. Rozhodování o umístění těch strategických technologií i o způsobu zajištění strategických surovin dostává nový rozměr bezpečnosti a spolupráce se spojenci tak bude ještě důležitější. Toto téma, které se dá shrnout pod pojmem ekonomická bezpečnost, bude nedílnou součástí nové strategie. Děláme maximum proto, aby byla Hospodářská strategie připravena do poloviny tohoto roku. Usilujeme o to, aby se nová Hospodářská strategie stala nejen odpovědí na současné výzvy, ale také plánem, jak zajistit konkurenceschopnost v kontextu globálních změn. Klíčem k úspěchu bude ochota implementovat navržená opatření, ale také schopnost pružně reagovat na změny.


foto-zdroj: MPO

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice