Loading...

Dotace se zaměřením na podporu přizpůsobení se změně klimatu

08.04.2022

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace - společnosti 201 consulting informovali o nových dotačních programech pro podnikatele se zaměřením na podporu přizpůsobení se změně klimatu, které jsou určené pro firmy všech velikostí na území celé ČR včetně hl. m. Prahy.

V rámci NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY bude v průběhu tohoto měsíce vyhlášen program CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH.

Podporované aktivity:

  • pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin; 
  • investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými;
  • zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití;
  • důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace; uplatňujících remanufacturing.

V měsíci květnu pak bude vyhlášen program ÚSPORA VODY V PRŮMYSLU.

Podporované aktivity:

  • využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití v technologickém procesu podniku); 
  • optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením); 
  • jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody; 
  • zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků a zvýšení spolehlivosti v zásobování vody pro uživatele; 
  • revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že dlouho avizovaný PROGRAM NA POŘÍZENÍ FV SYSTÉMŮ je stále otevřen a je vyčerpáno cca 2,3 mld. Kč z plánovaných 4 mld. Kč. Doporučujeme zahájit přípravu projektu co nejdříve.

Společnost 201 consulting vám nabízí bezplatné předběžné posouzení projektu, v rámci, kterého stanoví parametry projektu tak, aby žádost o dotaci byla následně úspěšně schválena.

V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - TRADE NEWS
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice