Loading...

DOTACE NA OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE-VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

28.06.2024

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting informovali, že máte možnost podat žádost ve druhé, a zároveň poslední výzvě, do dotačního programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY.

Příjem žádostí probíhá od 28.06.2024 až do 31.10.2025.

PODPOROVANÉ AKTIVITY
-   Výstavba větrných elektráren

KDO BUDE MOCI ŽÁDAT?
-   Malé, střední a velké podniky.
-   Žadatelem nemůže být společnost s ručením omezeným, kde byl k podílu společníků vydán kmenový list.
-   Společnost zvláštního určení (SPV - Special Purpose Vehicle).

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
-   Dlouhodobý hmotný majetek - technologie VTE, základové patky, kabelové rozvody v rámci větrného parku – optika a VN/VVN, přípojka, rozvodna, transformátor.
-   Dlouhodobý nehmotný majetek – pouze v případě, že je nezbytně nutný k řádnému provozu dlouhodobého hmotného majetku.
-   Projektová dokumentace a inženýrská činnost.

DOTACE NA PROJEKT
-   Maximální výše dotace je 30 mil. EUR (cca 750 mil. Kč).
-   Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 3,070 mil. Kč a maximální jsou do výše 66,7 mil. EUR.

MÍRA DOTACE NA PROJEKT
-   Malý podnik 65 %
-   Střední podnik 55 %
-   Velký podnik 45 %
-   SPV 45 %

PROČ SI VYBRAT 201 consulting JAKO SVÉHO PORADCE?
-   Nabídka zajištění bezplatného předběžného posouzení projektu zkušeným projektovým manažerem.
-   Nastavení optimalizací vašeho záměru podle hodnotících kritériích tak, aby byla žádost o dotaci při hodnocení úspěšná!
-   Realizace více než 600 projektů v investiční výši za více než 6 mld. Kč.
-   Působnost po celé ČR!

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci se prosím obraťte na jednatelku společnosti, Ing. Pavlínu Torhanovou, na tel. čísle +420 602 751 392 nebo e-mailu pavlina.torhanova@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas

 foto/zdroj: unsplash.com

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - TRADE NEWS
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice