Loading...

Českému podnikání i nadále dominují muži. Ženy vlastní pouze 18 procent firem

16.12.2022

Největší podíl firem vlastněných výhradně ženami je v Praze a v oboru profesních a vědeckých činností

Praha, 12. prosince 2022 – Podnikání v České republice je stále doménou mužů. Z celkového počtu 480 964 firem je 328 395 vlastněno výhradně muži a pouze 85 582 výhradně ženami. Podniků, kde se muži a ženy o vlastnictví dělí, je celkem 66 987. Podíl firem vlastněných ženami se od období před pandemií mírně zvýšil. Podíl firem vlastněných muži i ženami naopak mírně klesl. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF– Czech Credit Bureau.

Ačkoliv se počet firem, které jsou vlastněny ženami zvýšil od roku 2019 o 13 285, jejich podíl stoupl jen mírně z 16 % na 18 %. Počet firem vlastněných muži pak za stejné období stoupl o 28 514, nicméně jejich podíl zůstal beze změny na 68 %. Co se týče firem, které vlastní zároveň muži i ženy, jejich počet se od roku 2019 snížil o 2 366. Zároveň z 16 % na 14 % poklesl jejich podíl.

Nejvíce se na podnikání podílejí ženy v Praze, a to konkrétně 19 %. Nejméně naopak na Pardubicku a na Vysočině, kde podíl firem vlastněných pouze ženami dosahuje 15 %.

Firmy vlastněné ženami jsou menší a novější

Z analýzy dále vyplynulo, že větší podíl firem vlastněných ženami má pouze 1 vlastníka. „Zatímco 88 % firem vlastněných ženami má pouze jednoho vlastníka, v případě firem vlastněných muži je to 72 %, což poukazuje na skutečnost, že muži častěji podnikají s partnerem než ženy. Zároveň při pohledu na počet zaměstnanců můžeme pozorovat, že firmy vlastněné ženami jsou menší. Celkem 85 % firem vlastněných ženami má do 5 zaměstnanců, v případě firem vlastněných muži je to 77 %,“ dodala Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF.

Při pohledu na stáří firem pak můžeme pozorovat, že z celkového počtu firem vlastněných ženami, je 37 % na trhu maximálně 5 let, v případě firem vlastněných muži je to 32 %. Naopak, co se týče firem, které jsou na trhu 21 a více let, tak v případě firem vlastněných ženami činí jejich podíl 15 % a v případě firem vlastněných muži 22 %.

Firmy vlastněné ženami jsou zdravější

Zajímavostí je, že společnosti, které jsou ve vlastnictví žen, jsou méně rizikové než ty, které vlastní muži. „V rámci srovnání jsme se podívali také na semafor aplikace CRIBIS, který na základě desítek finančních i nefinančních dat hodnotí potenciální rizikovost společností. A ačkoliv jsou rozdíly mezi rizikovostí firem vlastněných ženami a muži minimální, čísla hovoří ve prospěch žen. Zatímco totiž 71 % firem, které vlastní ženy, spadá v rámci semaforu do zelené, tedy bezrizikové kategorie, v případě firem vlastněných muži je to 69 %. Naopak pouze 8 % firem vlastněných ženami je v červené – rizikové kategorii, zatímco v případě firem vlastněných muži, je to 11 %,“ upřesnila Věra Kameníčková.

Nejvíce žen i mužů podniká v obchodě...

... celou tiskovou zprávu si můžete přečíst ZDE

 

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ECOAR s.r.o.
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - Microsoft
Logo - PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - ČSOB
Logo - TROX TECH-TRADE
Logo - Zásilkovna

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BELLES FLEURS
Logo - IDC - FOOD
Logo - JAPONSKÁ RÝŽE
Logo - MY JAPAN
Logo - SMART WALLS
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - DENÍK
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice