Loading...

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR připravila projekt Registrace rodinných podniků České republiky

28.07.2020

Registrace rodinných podniků otevírá nové možnosti pro rodinné firmy a živnosti v ČR pro rodinné firmy a živnosti v ČR

Z výsledků posledního průzkumu od agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) (http://amsp.cz/80-pruzkum-amsp-cr-rodinne-firmy-a-restart-hospodarstvi/) vyplývá klíčová myšlenka, že jsou rodinné firmy tahouny v krizi a chtějí investovat, proto si myslíme, že je to segment, který stojí za pozornost.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR připravila projekt Registrace rodinných podniků České republiky, který otevírá nové možnosti pro rodinné firmy a OSVČ v ČR.

Rodinné podniky jsou základem naší ekonomiky. Jejich vývoj bude určovat prosperitu naší země. Proto by v souladu s evropským trendem měli získávat výhody jako např. daňové úlevy, propagaci, cílené strukturální výzvy a programy, pro mladou generaci výuku specifik rodinného podnikání na univerzitách a další. Registrovaný podnik získá možnost užívat oficiální logo Rodinný Podnik Česká Republika, které je známkou kvality a etiky podnikání. Registrované podniky mohou nyní také využít zvýhodněné bankovní produkty pro malé a střední podniky připravené Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Od 1. 4. 2020 mají možnost žádat o zvýhodněné úvěry a záruky v rámci programu EXPANZE a GEN-záruka v programu ZÁRUKA 2015 až 2023.

JAK ZÍSKAT OSVĚDČENÍ RODINNÉHO PODNIKU?

Osvědčení Rodinný Podnik Česká Republika je vydáváno na základě splnění definice o rodinném podnikání. Registrace rodinného podniku je schvalována Výborem pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků, který je složen ze zástupců AMSP ČR, MPO, HK ČR a ČMZRB.

Jste-li rodinná obchodní korporace, či rodinná živnost ve smyslu Definice rodinného podniku, stačí vyplnit registraci, doložit dokumenty v závislosti na tom, zda žádáte jako firma, nebo OSVČ a zaplatit registrační poplatek. Ten činí v případě OSVČ 200 Kč bez DPH, u rodinných korporací se pak odvíjí v závislosti na velikosti. Po schválení žádosti obdržíte Osvědčení a po 3 roky máte právo používat označení "Rodinný Podnik Česká Republika". Registrované rodinné podniky obdrží Osvědčení a právo používat oficiální logo “Rodinný Podnik Česká Republika”. Seznam registrovaných rodinných podniků ČR je také zveřejněn na oficiálním portálu MPO www.businessinfo.cz.

Veškeré informace včetně podmínek registrace a postupu naleznete na stránkách AMSP ČR, případně zde: http://amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku/

Možnosti registrace využívá stále více rodinných podniků. Připojte se k nim také a získejte tak právo používat oficiální označení: 

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - TRADE NEWS
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice