Loading...

Nepřinášíme do byznysu jen peníze, ale i dlouhodobé hodnoty

10.08.2022

Přemýšlíte o vstupu investora do své společnosti? Jaké to má výhody? Jak taková transakce funguje a co vám toto spojení může nabídnout? Na to i mnohem více odpoví investiční ředitel Enterprise Investors. 

Před nástupem do Enterprise Investors byl Vjačeslav Lypko manažerem v poradenské společnosti EY Česká republika, kde zodpovídal za projekty v oboru podnikových financí, transakčního poradenství a finančních restrukturalizací v zemích střední a východní Evropy. Rok působil v EY v Londýně v oddělení specializujícím se na transakční poradenství pro finanční instituce. Vystudoval Institut ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 
Dnes má na pozici investičního ředitele ve společnosti Enterprise Investors odpovědnost za řízení fondu a nové investice. Ty vyhledává mezi českými firmami podle jejich růstové perspektivy. „Záleží nám na tom, abychom rozvíjeli byznys, který podnikatel desítky let budoval, a aby jeho firma mohla růst dál,“ uvedl. V rozhovoru pro Helas Byznys News přiblížil nejen fungování jedné z největších investičních společností v Evropě, ale také příležitosti, které mohou posunout firmy za horizont jejich dosavadních možností.

Kdo jsou Enterprise Investors a co je private equity fond? 
Enterprise Investors je nejstarší a jednou z největších společností spravujících fondy private equity ve střední a východní Evropě. Spravujeme kapitál zahraničních finančních institucí – asset manažerů, penzijních fondů, bank, pojišťoven atd. V Česku působíme od roku 2005 a od té doby jsme investovali do českých společností 149 milionů eur. Naší prioritou je podporovat perspektivní firmy, manažery a podnikatele s vizí. Abychom toho dosáhli, kombinujeme odborné znalosti se zkušenostmi z místních trhů.
Od vzniku společnosti v roce 1990 jsme vytvořili devět fondů s celkovou hodnotou přesahující 2,5 miliardy eur. Tyto fondy dosud investovaly 2,2 miliardy eur do 151 společností z různých odvětví a ukončily 136 investic v objemu 4,2 miliardy eur. Když půjdeme do detailů, toto číslo zahrnuje 35 primárních emisí akcií (IPO) společností z vlastního portfolia na varšavské (WSE), pražské (PSE), vilniuské (Nasdaq) a newyorské (NYSE) burze. Rád bych zmínil naše nejznámější investice v ČR, jimiž jsou společnosti AVG a Kofola.

Jak investujete do společností? 
Do firem investujeme formou odkupu podílů jejich majitelů a také jim poskytujeme růstový kapitál na financovaní rozvojových projektů. Výměnou za naší investici získáme ve firmě minoritní nebo majoritní podíl. Během našeho investičního horizontu úzce spolupracujeme s podnikateli a managementem společností v našem portfoliu a pracujeme na jejich dalším rozvoji. Vytvoří se tím hodnota, kterou realizujeme formou tzv. exitu neboli prodeje našeho podílu.

Jak probíhá vyhledávání nových společností? 
Zajímavé firmy si většinou vytipováváme sami. Díváme se na jednotlivá odvětví ekonomiky, posuzujeme jejich růstový potenciál a klíčové trendy, a hledáme lídry na trhu nebo firmy, které mají potenciál se tržním lídrem stát. Následně je důležité navázat a rozvíjet kontakt s podnikatelem. Většinou nějakou dobu trvá, než dojde ke spolupráci. Důležitá je pro nás také velikost firmy. Naše minimální investice do společnosti je 20 milionů eur (cca 500 milionů korun), a ne každá firma má takovou hodnotu. To ovšem neznamená, že malý podnik u nás nemá šanci. Může totiž za pár let rapidně vyrůst. A protože jsme rádi u začátků takových firem, navazujeme s nimi vztah ještě před tím, než vyrostou do naší požadované velikosti. Sice můžou být pro nás zatím malé, ale je důležité budovat vztah s majitelem dlouhodobě, abychom se, až firma vyroste, mohli s důvěrou na obou stranách bavit o nějaké transakci. 

Jak se private equity liší od ostatních typů investorů? 
Společně s podnikateli a managementem rozvíjíme naše portfoliové společnosti a posouváme je dopředu. Přitom je pro nás prioritou transparentní fungování vůči našim partnerům a investorům. Nejde nám jen o to generovat zisky, chceme vytvářet trvalé hodnoty a vést firmy k zodpovědnému chování vůči svému okolí. Záleží nám na tom, abychom rozvíjeli byznys, který podnikatel desítky let budoval, a aby jeho firma mohla růst dál. Veškeré možnosti probereme s podnikatelem a managementem dopředu a všechny klíčové dohody o spolupráci uzavřeme před vstupem do firmy. Zároveň je u nás jistota toho, že z firmy budeme v budoucnu vystupovat.
Kdybych měl zmínit ostatní typy finančních investorů, na které se ptáte, jsou mezi nimi například privátní kapitálové skupiny nebo tzv. family offices spravující kapitál movitých jedinců, kde je rozhodování většinou na majiteli takové skupiny a kapitál se nemusí vrátit. Každá taková skupina má vlastní investiční parametry, co se týče objemu a formy investic, investičního horizontu, spolupráce s vedením atd., ale důležitá stále zůstává personální integrita a momentální rozpoložení majitele skupiny. My naproti tomu máme rozhodování založené na investiční komisi, která má vícero členů (partneři EI) včetně nezávislých a dlouhodobě zkušených profesionálů z oboru private equity.
Kromě finančních investorů existují také investoři strategičtí, tedy firmy z oboru, které chtějí získat novou technologii, nový trh apod. V případě prodeje firmy takovému investorovi cílová společnost většinou ztrácí svou autonomii nebo bývá značně přetransformovaná dle potřeb investora. Zároveň ztrácí podnikatel kontrolu nad byznysem. 

Proč vůbec spolupracovat s finančním investorem? 
Důvodů je řada. V některých případech podnikatel stále vidí potenciál pro další růst firmy, ale nemůže nebo nechce ho realizovat sám, proto hledá silného finančního partnera. Zároveň je dobré diverzifikovat svůj majetek a realizovat část hodnoty vytvořené v byznysu. V tomto případě připadá v úvahu prodej minoritního podílu ve společnosti, při kterém si podnikatel zachová kontrolu nad byznysem.
V jiných případech nemá majitel nástupníka, ale zároveň chce, aby jeho firma fungovala a rostla nadále. Tehdy může prodat většinový nebo 100% podíl finančnímu investorovi.
Je také důležité zmínit, že vstupujeme do firem s cílem je společně s vedením výrazně rozvinout a posunout dopředu.  Je zde naprostý soulad zájmů. Vyděláme jen ve chvíli, kdy je daná společnost násobně větší, zdravá a atraktivní pro dalšího investora. Je zde také naše zaručené vystoupení z firmy, kde typicky zůstáváme v průměru zhruba pět let, maximálně však deset let, protože pak musíme fond rozpustit a vrátit peníze našim investorům.

Jaké mají podnikatelé možnosti pro získání rozvojového financování? 
Nabízejí se zde dvě možnosti. Kromě private equity investora mohou podnikatelé tradičně oslovit nějakou banku. V tomto případě se ale většinou podnikatel nedostane ke 100 % požadovaného kapitálu a banka zároveň nenese podnikatelské riziko v případě, že projekt nevyjde. Záleží také na rizikovém profilu projektu – banky bývají většinou konzervativní, chtějí záruky a úvěrovat můžou jen do určitých mezí, např. trojnásobku EBITDA. Peníze je potom třeba bance splatit. Private equity financování je poměrně rychlé a jednoduché, když je firma dobře řízena s dobrým reportingem. Je navíc určené pro rizikovější projekty, které banka nechce financovat, nebo pro případy, kdy se podnikatel nechce více zadlužovat.
Alternativou může být také IPO neboli úpis akcií firmy na burze. V Česku je tento způsob financovaní rozvinut poměrně slabě. Za prvé je to dáno z historických důvodů a za druhé proces IPO je poměrně složitý a nese s sebou velké riziko. Vše může trvat i jeden rok a stojí to nemalé finance. Máme tu však i první úspěšné případy středně velkých firem jako například slovenskou společnost Gevorkyan nebo českou Pilulku.

Co je stručně pro vstup na burzu potřeba? 
Aby dokázala firma získat peníze od investorů na burze, musí mít dobře nastavený byznys model a ukázat realistické plány na další rozvoj. Také je nutné mít vybudovanou dobrou corporate governance a reporting, protože veřejně obchodovaná firma je pod neustálým drobnohledem investorů, kterým je nutné na pravidelné bázi reportovat výsledky. Je třeba si tento krok důkladně rozmyslet, protože burzy v našich končinách mají problém s likviditou, což může být problémem pro firmu do budoucna. Proces přípravy na IPO je většinou v případě změny situace na trhu těžké ukončit s ohledem na investovaný čas a náklady. Společnosti mají většinou jen jeden pokus prodat své akcie na burze. Kdybych to měl říct zjednodušeně, pokud není IPO úspěšné, jít se stejným příběhem znovu na trh je velice obtížné, ne-li přímo nemožné.

Hovořil jste o tom, že pomáháte podnikatelům rozvíjet byznys, který roky budovali. Jak přesně private equity financovaní pomáhá firmám růst? 
Když vstupujeme do společnosti, automaticky tím získá silného kapitálového partnera. Firma může růst, protože má zabezpečené financování svých rozvojových projektů. Zlepšuje se také její postavení vůči financujícím bankám, které jsou potom často ochotné financovat vetší objemy za lepších podmínek.
Důležité je ovšem zdůraznit, že nepřinášíme do byznysu jenom peníze, jak už jsem říkal. Díky svým rozsáhlým zkušenostem předáváme společnostem know-how a poskytujeme strategické poradenství při rozvoji jejich byznysu. Pomáháme firmě s dalšími expanzivními akvizicemi, které mohou firmu vystřelit na jiný level. Naše renomé a kontakty také pomáhají přivést do firmy potřebný top talent z daného trhu a posílit její management na výkonné nebo poradenské úrovni. V neposlední řadě jsou neocenitelné naše zkušenosti při exitu a prodeji firmy například formou IPO nebo odprodej jinému investorovi.
Uvedu český příklad. V případě softwarové firmy AVG jsme pomohli realizovat globální růstový potenciál byznysu, přilákali jsme talentované manažery a vybudovali jsme manažerský tým. Pomáhali jsme definovat a realizovat růstovou strategii, nastavili jsme potřebné vnitřní struktury a procesy. Společně s vedením jsme také realizovali akvizice několika malých a středních softwarových firem v Americe, západní Evropě a na Blízkém východě. Výsledkem a velkou odměnou za společnou práci bylo úspěšné IPO společnosti na burze v New Yorku a hodnota firmy přesahující 900 milionů amerických dolarů.

Co přesně znamená pro podnikatele vstup finančního investora? Jaký je proces a hlavní parametry při rozhodovaní, zda je vhodným kandidátem?
Aby byl profesionální finanční investor schopen vstoupit do firmy, měla by splňovat několik základních kritérií. Kromě atraktivního růstového potenciálu by měla mít silný a nezávislý manažerský tým, který bude realizovat růstový příběh byznysu. Ve své praxi se setkávám často se situací, kdy majitel je zároveň klíčovým manažerem a prodává 100 % své firmy. Takový byznys není ve většině případů pro finančního investora atraktivní, neboť ten nemá v šuplíku nezávislý management, který by do dané firmy mohl hned nasadit. Pro finančního investora je takový případ signálem, že majitel již firmě nevěří, a proto ji prodává. Proto by měli majitelé firem, kteří uvažuji o prodeji, řešit otázku managementu s dostatečným předstihem nebo počítat s tím, že budou muset nějakou dobu ve firmě zůstat.
Po posouzení atraktivity byznysu a kvality vedení uděláme rozhodnutí, zda budeme do firmy investovat. Následně přichází formální fáze transakce – tzv. předinvestiční prověrka neboli due diligence, tykající se klíčových finančních, technických a v neposlední řadě ESG aspektů byznysu. V závislosti na připravenosti společnosti může tato prověrka trvat několik týdnů až několik měsíců.

Jak vnímáte současnou situaci na trhu? Změnila se nějakým způsobem vaše investiční strategie? 
To je otázka, která zajímá mnoho lidí. Prožíváme ekonomickou krizi, která dopadne na všechny, od růstu firemních nákladů přes klesající kupní sílu obyvatelstva až po pokles objemů exportu. Velkou výhodou v současné situaci bude přístup ke kapitálu, například právě díky podpoře silného finančního investora.
Co se týče České republiky, její ekonomika je průmyslově orientována a pociťuje negativní dopady přerušených dodavatelských řetězců. Aby české firmy udržely svou konkurenceschopnost, a to nejen během ekonomické krize, měly by investovat do inovací a zaměřit se na zvýšení své efektivity. My jako finanční investor podporujeme tento směr rozvoje českých firem. Investujeme do inovativních společností se silným růstovým potenciálem a s jejich zakladateli a manažery je posouváme výrazně dopředu.  
Jsem si vědom, že současná doba přináší mnohá úskalí, ale i přes tuto složitou situaci zůstáváme aktivní a věrní své dlouhodobé investiční strategii a jsme schopni najít atraktivní firmy, do kterých investujeme.

Více informací na https://www.ei.com.pl/cz/

 

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ECOAR s.r.o.
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - Microsoft
Logo - PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - ČSOB
Logo - TROX TECH-TRADE
Logo - Zásilkovna

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BELLES FLEURS
Logo - IDC - FOOD
Logo - JAPONSKÁ RÝŽE
Logo - MY JAPAN
Logo - SMART WALLS
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - DENÍK
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice